[OT:] Energie v gumovem svazku

Tomáš Halabala hwnews na regulace.org
Pondělí Březen 11 22:07:28 CET 2019


:-D cítím se poctěně takovou reakcí :-)
Díky bohu nehulím. Jen čistý vzdoušek :-D
A ani nepiju, myšleno alkohol nebo jiné mysl ovlivňující látky.

Jen mám trochu problémy s lidskou konverzací a komunikací a nebojím se 
říct svůj názor. A nejsem žádný vědátor ani velký učenec, výšku mám už 
dávno za sebou, takže už neumím používat odborné a ty nejsprávnější 
slova a termíny, jsem takový vědecký vidlák z vesnice. V tomto oboru se 
vůbec nepohybuji.

Ale napsal jsem něco špatně?

Tomáš Halabala

Dne 11.03.2019 v 21:51 Miroslav Mraz napsal(a):
> Můžu se zeptat co hulíte ?
> Musí to být dost kvalitní matroš...
> 
> Mrazík
> 
> Dne 11. 03. 19 v 21:25 Tomáš Halabala napsal(a):
>> Zdravím a děkuji za zajímavou konverzaci.
>>
>> Přináším zde možná rozuzlení celého tématu. Takže kdo chce znát 
>> odpověď na otázky položené v tomto vlákně ať čte až do konce!
>>
>> Podle mě ta hmotnost se mění podle toho vzorečku od rozcuchaného pána 
>> jen v rámci vztažné soustavy. Tedy při vynesení gumičky do druhého 
>> patra se změní hmotnost ve vztažné soustavě vůči Zemi o tuto energii.
>>
>> Čili vlastně zároveň tento vzoreček říká, že vzoreček pro výpočet 
>> gravitační (přítažlivé) síly v závislosti na vzdálenosti od země nebo 
>> zobecněně na vzdálenosti dvou těles, ve kterých figuruje hmotnost 
>> těchto těles má chybu rovnající se této energii právě proto, že podle 
>> chlupatého pána vlastně hmotnost těch dvou těles při rozdílných 
>> vzdálenostech nelze považovat za konstantní. Teď nevím jestli mě někdo 
>> pochopil :-)
>>
>> No ale to nevadí. Co je ovšem důležitější a co chci hlavně tímto 
>> příspěvkem říci je, že lze následující úvahou dokázat, že vzdálenost 
>> dvou kuliček (molekul), jak tady někdo napsal, nemůže ovlivňovat 
>> hmotnost tělesa jako celku. A to ani chemické složení, ani nic jiného, 
>> co se v té natažené gumě změní oproti gumě nenatažené. NIC 
>> ABSOLUTNÍHO, žádný absolutní parametr a ani parametr relativní měřený 
>> v jiné vztažné soustavě, nemůže tuto hmotnost (hmotnost celku - celého 
>> tělesa) ovlivňovat, prostě nemůže.
>>
>> Dostávám se k jádru věci. Proč nemůže? Protože těch vztažných soustav 
>> existuje nekonečně mnoho. Tedy každé těleso (každá hmota) má nekonečně 
>> mnoho hmotností. Pro každou vztažnou soustavu má těleso svou vlastní 
>> hmotnost, v každé vztažné soustavě je měřena jedna hmotnost tělesa. 
>> Pro některou soustavu se hmotnost tělesa přemístěním zvětší a pro 
>> jinou se zase zmenší.
>>
>> Dále pokračuji s popřením tvrzení, že se hmotnost natočené gumičky 
>> změní oproti gumičce nenatočené (nenatažené). Lépe řečeno popřu toto 
>> tvrzení v tom smyslu, v jakém bylo zamýšleno. Nelze zde totiž 
>> aplikovat vzoreček rozdrchmaného pána, protože energie, která se do 
>> natočení gumičky vloží a která se z natočené gumičky opět dostane 
>> uvolněním zpátky není stejná energie, která by mohla ovlivnit hmotnost 
>> natočené gumičky jako celku vůči zemi, protože je tato energie uložena 
>> v jiné vztažné soustavě než v soustavě Země vs gumička. Nýbrž jedná se 
>> o vztažnou soustavu jeden konec gumičky vs. druhý konec gumičky. Tedy 
>> celá gumička vůči zemi hmotnost nezmění, ale změní hmotnost jednotlivé 
>> částice hmoty vůči sobě uvnitř gumičky. Prostě je to jednoduché. 
>> Nenatažená gumička, tak jak ji chápeme, píšu tak jak ji "chápeme", 
>> protože o nenatažené gumičce se dá stejně tak zároveň říct, že je 
>> natažená. Pojem nataženost gumičky má totiž také nekonečné množství 
>> vztažných soustav. Kdybychom totiž třeba tu gumičku zmrazili a 
>> přenesli na jinou planetu, po rozmrazení se zdeformuje protože se 
>> naráz bude nacházet v jiném prostředí. Stejně tak lze vymyslet 
>> jakoukoli jinou vztažnou soustavu, třeba soustavu, která už je stočená 
>> jako ta gumička a v této soustavě bude stočená gumička nestočená a 
>> naopak. No prostě je potřeba si uvědomit tu relativitu. Jak energie, 
>> tak hmotnost jsou v tom vzorečku relativní hodnoty a je potřeba je 
>> relativně vnímat.
>> Takže nelze míchat relativní energii vzniklou stočením gumičky v 
>> soustavě jeden konec vůči druhému konci, s energií gumičky vůči zemi. 
>> Ta energie stočené gumičky se totiž nevybije v soustavě vůči zemi, ale 
>> v soustavě dvou konců. Energie v soustavě gumička vs. Země se 
>> natočením gumičky téměř nezmění a tedy se nezmění ani ta lidsky 
>> vnímaná hmotnost, tedy váha na váze, která měří sílu působení gravitace.
>> Pořád je to jakási hra se silami. Čili energie (ta hlavní 
>> převažující), protože těch energií je tam také hned nekonečno, ale 
>> bavíme se o té jedné (točivé), se neukládá a neodebírá nikam jinam, 
>> než do sil. V rovnovážném stavu v každé vztažné soustavě má gumička 
>> svou hmotnost i svou energii. Ta kinetická energie rakety nebo 
>> hozeného míčku či čehokoli je také měřená vždy v nějaké vztažné 
>> soustavě. Energie gumičky ať už nestočené nebo stočené je úplně 
>> diametrálně odlišná v soustavě vůči Zemi než v soustavě vůči Jupiteru. 
>> Když stočíme gumičku, stočíme tím nepatrně i Zemi a ještě nepatrněji i 
>> Jupiter, ale ne tím, samotným stočením, protože tu energii na stočení 
>> vytváříme ve vztažné soustavě dvou konců, ale tím, že ta stočená 
>> gumička změní pár parametrů i vůči Zemi a Jupiteru, dotkne se energie 
>> gumičky všech soustav, změní se totiž její tvar, nepatrně i velikost, 
>> bez toho to nejde, ale hlavně se změní vzdálenost jednotlivých 
>> parciálních částic gumičky uvnitř a tyto vzdálenosti se nejvíce změní 
>> ve směru od jednoho konce k druhému a ještě k tomu v hodně zamotané a 
>> docela dost dlouhé spirále. Proto v této soustavě vytvoříme největší 
>> energetický rozdíl. A vybije ji hlavně zase ta síla v této soustavě, 
>> tedy částice vnější silou oddálené nebo přiblížené se budou chtít 
>> vrátit do svého rovnovážného stavu a vrátí energii opět zpátky do 
>> stejné soustavy. A nebude to ani Země ani Jupiter, co se roztočí, bude 
>> to třeba ta vrtule letadýlka.
>>
>> A tak dále a tak dále. O tom by se dalo mluvit nekonečně dlouho ;-)
>>
>> Závěr:
>> Ten vzoreček od vlasáče platí ve všech vztažných soustavách, ale 
>> nemůžeme v něm zaplantat E1 s m2, tedy energii ve vztažné soustavě 1 s 
>> hmotností ve vztažné soustavě 2, nýbrž vždy E1 s m1, E2 s m2 atd.
>>
>> Takže ani ta změna stavu natočené gumičky nemůže být absolutního 
>> charakteru, hmotnost gumičky nemůže ovlivňovat žádný z absolutních 
>> parametrů. Proto se to také celé jmenuje "teorie relativity". Ta změna 
>> hmotnosti je RELATIVNÍ! Čili také celý pojem "hmotnost" je pojem 
>> relativní.
>>
>> Přeji všem pěkný zadumaný večer nebo den, podle toho, kdy si tento 
>> příspěvek budete pročítat, i to je totiž relativní ;-)
>> Na světě a v běžném životě je mnohem více relativních věcí a vztahů, 
>> než si běžně člověk připouští, protože všechno co jsme se naučili a co 
>> známe je zase vztaženo k nějaké referenci. I zloděj je jednou zloduch 
>> a jednou dobrý člověk. Taky slovo hodně je jednou málo a jindy moc. 
>> Atd. atd. Končím, jinak si ten text kvůli své délce ani nikdo nepřečte 
>> a mé velké úsilí bude mít jen pramalý vliv na člověka :-D
>>
>> Tomáš Halabala


Další informace o konferenci Hw-list