RE: Druhá matematická :-)

Jaroslav Meduna meduna na mikroklima.cz
Úterý Duben 9 09:08:30 CEST 2019


https://en.wikipedia.org/wiki/Audio_time_stretching_and_pitch_scaling

Musí se to resit ve frekvencni oblasti (FFT->modifikace->IFFT).

-----Original Message-----
From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Pavel Troller
Sent: Tuesday, April 9, 2019 8:10 AM
To: hw-list na list.hw.cz
Subject: Druhá matematická :-)

Zdravím,
  inspirován předchozím matematickým dotazem (k němuž bohužel nemám co říci, neboť dané problematice příliš nerozumím a nechci dělat chytrého), mám svoji jednu otázečku.
  Dnes už každý lepší přehrávač hudby má funkce "Change speed", případně "Change pitch" - prvý mění rychlost, aniž dojde ke změně výšky tónů, druhý zase mění výšku (čili vlastně skladbu transponuje do tóniny, jakou si řeknete), ale nemění tempo.
  Jak je to děláno algoritmicky, vím - v zásadě se data "nasekají" na maličké kousíčky a buďto se jich části vypouštějí, nebo se naopak částečně opakují - tím se mění tempo, a změna frekvence (při zachování
tempa) už je pak jen reprodukce výsledku správně zvolenou přehrávací frekvencí. 
  Jak bychom ale vyjádřili matematicky vliv tohoto algoritmu na spektrum nahrávky ? Například "Change pitch" - nejnižší frekvence nemění, neboť ty udávají rytmus skladby, ale vyšší (nástroje, zpěv atd) ano... Je tam někde nějaká mezní frekvence, odkud se začne změna projevovat ? Nebo to jde plynule od určitých frekvencí ? Nebo to není matematicky vyjádřitelné ? Je pravdou, že je to tak trošku "digitální podvod" - má to tedy vůbec "analogový matematický model" ?

Zdraví Pavel

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-listDalší informace o konferenci Hw-list