5VSB zdroj

Pavel Hudecek edizon na seznam.cz
Pátek Leden 5 11:53:54 CET 2018


Jsem línej ty věty analyzovat, tak to zkusím jednoduše vysvětlit, jak si myslím, že to funguje. A použiju taky nechť:-)

Nechť jsou vinutí T3 orientována tak, aby kladné napětí na hlavním sekundáru bylo po rozepnutí primáru a na pomocném sekundáru naopak v době, kdy je primár zapnutý. Pokud je orientace vinutí jiná, funguje to úplně jinak:-)

1. Po zapnutí napájení se přes R501 začne nabíjet C502 a následně otvírat Q2. Tím se na pomocném sekundáru objeví napětí, které tomu otevírání dále pomáhá a nastane kladná ZV vedoucí k okamžitému plnému sepnutí.
2. Roste proud, takže roste napětí na R502, až se začne otvírat Q1 a “užíráním” proudu z báze Q2 vyvolá zahájení jeho vypínání, které je následně zas dokončeno za přispění pomocného vinutí trafa.
3. Energie akumulovaná v trafu se přenáší na hlavní sekundár a zároveň se C502 nabíjí, až se dostaneme do stavu podobnému začátku 1 a všechno začne nanovo.

Tolik základní funkce.

Pak je tam ZV s IC3, která do Q2 přidává další proud a způsobuje, že bude zahajovat vypínání při nižším proudu.

Nezmíněné součástky jsou “bižuterie”, která je potřeba, aby to v praxi dobře fungovalo, ale na základní princip vliv nemá.

Za zmínku stojí RDC článek na primáru, který pálí energii z rozptylové indukčnosti, co se nemůže přenést na sekundár a jinak by ohrožovala Q2, případně kdyby to Q2 nevadilo, pálil by větší energii, protože z jeho pohledu je indukované napětí v sérii s napětím ze sítě.

PH

From: František Burian 
Sent: Friday, January 05, 2018 11:03 AM
To: HW-news 
Subject: Re: 5VSB zdroj

Dobrý den,

 Díky za odpověď. Principy flyback měničů mi jsou jasné, ale v knihách jsem se nedočetl 
právě ty věty níže, které jsou označeny otazníkem. Už jen ten princip že transformátor v
saturaci přestane transformovat je poznatek typu jedna paní povídala - a nevím zdali
platí a můžu se na něj spolehnout.

 Činnost měničů s IO je velmi dobře popsaná, mimo jiné i v datasheetech těch IO, ale takovéto "jedno/dvou tranzistorové" měniče se nedočte. Mám knihu, teď nevím název, kde sice jsou jednotranzistorové měniče ale není popsán obvodářsky princip, kniha začíná slovem nechť,
a pro pochopení vyžaduje důkladnou znalost Maxwellových rovnic se všemi důsledky (tam
jsem se nedostal přes prvních pár stránek) a je spíš orientovaná na výběr feritu a návrh trafa.

Proto bych rád, kdyby mi někdo vysvětlil jednoduše - zdali ty věty s otazníkem jsou pravda,
a pokud ne, proč.

Každopádně díky,

 František Burian

---------- Původní e-mail ----------
Od: Jiří Nesvacil <nesvacil na posys.eu>
Komu: hw-list na list.hw.cz
Datum: 4. 1. 2018 17:37:38
Předmět: Re: 5VSB zdroj 

 Najdete si flyback menice. Q1 je jen pro snížení - regulaci, celé to obstarává Q2 a cívky - trafo.
 Jirka Dne 04.01.2018 v 8:57 František Burian napsal(a):

  Dobrý den,

   Koukám, že se tu člověk dozví velmi zajímavé informace o tom jak věci fungují. Měl bych proto též otázku na objasnění principu činnosti 5VSB zdroje dle
   https://www.imgup.cz/images/2018/01/03/12164184.gif

  Jestli to dobře chápu, tak moje poznatky co vím vcelku jistě:

  * D503, R505, C503 jsou odlehčovací obvody vypínání Q2 - rozfázují proudy a napětí aby v okamžiku vypnutí nebyl P na Q2
  * IC3, R507 se připojí v okamžiku UVýst > práh, stejnosměrný režim (vpodstatě řízená impedance
  * R502, R506, C51 počítám že je nadproudová ochrana, odpojí Q2 v okamžiku proudu cca 250mA primárem trafa

  Co mi není jasné jak to kmitá, tohle je ještě jasné: 

  * Na počátku Q2 lehce otevřený přes R501
  * Na vinutí T3 je napětí, na všech ostatních vinutích se objeví napětí, sekundár odpojený přes D03/D04
  * Přes R504, C502, D502 se "posílí" proud do Q2, ten se sepne úplně
  * magnetizační proud roste, T3 se "nabíjí", napětí na R502 lineárně roste

  ... a nyní mi není jasné kdy se aktivuje Q1, který vypne Q2, v následujících větách si nejsem jist co platí a co ne

  ? v okamžiku nabíjení T3 je na všech vinutích napětí dané poměrem závitů
  ? nárůst magnetizačního proudu nad saturaci jádra vypne napětí na všech sekundárech (trafo přestane transformovat) tj odpojí se D502,R504 - Q2 napájen jen R501
  ? nárůst magnetizačního proudu nad saturaci jádra způsobí ztrátu indukčnosti trafa, tedy začne prudce růst proud přes R502 - sepne Q1 který vypne Q2
  ? přes D501, ZD1, R508 teče (ihned po zapnutí Q2) proud do báze Q1, práh sepnutí Q1 od proudu vinutím ovlivňuje zpětná vazba - seplé IC3 - Q1 sepne dřív
  ??? zapojení C51 při vypnutí proudu přizavře Q1 protože na R502 klesne napětí na 0 a tím pádem klesne napětí na bázi Q1 - to mě mate nejvíc
  ??? co drží seplé Q1 po dobu než je T3 vybitý do zátěže ?
  ? co definuje kmitočet zdroje ? (C51 se mi zdá malý, jiný časovací prvek nevidím???)
  ? Zdroj využívá saturace jádra ?

  * T3 se vybíjí do zátěže, funguje regulace TL431 která sníží impedanci R507+IC3 pokud je Uout > práh
  * nižší impedance -> rychleji nabitý kondík -> kratší puls -> méně energie
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20180105/5301566c/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list