ESP v rezimu AP

Tomáš Koželuh mr.death na ipq.cz
Pátek Říjen 13 09:17:28 CEST 2017


U¾ si to pøesnì nepamatuju, tu¹ím, ¾e ty zaøízení mají nìjakou výchozí IP a masku. Pøipojil jsem se z notebooku, kde jsem si nastavil stejný rozsah a fungovalo to. Ale urèitì to jde nastavit i ruènì. Já jsem to doma obe¹el rezervací v DHCP, abych to nemusel nastavovat v zaøízeních nebo to v¹ude pøenastavovat, kdy¾ bych pøedìlal sí». V tom by opravdu více vyhovìlo nìjaké RPi, kde není problém DHCP server udìlat a wifi obslou¾í urèitì více klientù. Já to tak mám doma, RPi sice není server, ale slou¾í jako zobrazovadlo pro data z jednotlivých èidel. Navíc obrazovka je dotyková, tak¾e se s tím dá pracovat dál.

 

From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of hwnews konference
Sent: Thursday, October 12, 2017 3:40 PM
To: HW-news
Subject: Re: ESP v rezimu AP

 

 

 

Dne 12. øíjna 2017 14:33 Tomá¹ Ko¾eluh <mr.death na ipq.cz> napsal(a):

Nemìl by být, v¹ude je mám jako wifi klienty, ale na jednom jsem testoval právì ten displej s http klientem a zobrazováním obsahu. Data sice poskytoval normální server, ale to nemá vliv. V rámci zkou¹ení jsem se na jedno takové AP normálnì pøipojil, není tam DHCP

 

a ta sit (IP toho AP a treba maska) se definuje na tom AP? A klienty pak tedy musim nakonfigurovat rucne aby byli ve spravne siti?

 

 

Zádrhel by mohl být dosah signálu, ale v rámci lodì by to mìlo fungovat. Vlastnì mì docela pøekvapilo, jak dobøe a spolehlivì ty zaøízení na wifi fungují. Vlastnì mì teï napadl je¹tì jeden zádrhel, nemusí to umìt obslou¾it víc ne¾ tøeba jednoho klienta, to jsem nezkou¹el.

 

no ty merici body nemusi umet obslouzit vic klientu protoze ten master-klient bude jen jeden

 

Cilem neni JEN usetrit tahani kabelu, ale i usetrit misto na "palubce", kde bych chtel mit nejakej displej, kterej by zdruzoval veskere mereni na jedno misto.

 

RV

 

------------- dal¹í èást ---------------
HTML pøíloha byla odstranìna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20171013/33abd819/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list