MRF89XAM8A RF modul

Radek Koutsky radek.koutsky na gmail.com
Čtvrtek Říjen 12 14:11:24 CEST 2017


Zdravím v¹echny,

 

Mìl bych dotaz, zdali nemá nìkdo zku¹enosti s nastavením modulu MRF89XA pro
pásmo 868MHz.

Mám tu zku¹ebnì 4 moduly a nedaøí se mi nastavit Tx v re¾imu Packet tak,
abych nìco odchytil na Rx modulu. 

Resp. PLL se mi uzamkne, Tx buffer naplním, pøeru¹ení následnì vyvolá
správné odeslání Packetu a vyprázdnìní bufferu.

Celkové nastavení registrù je ponìkud zdlouhavé, nebudu to tu (zatím)
rozepisovat.

 

Dotaz tedy zní, zda má nìkdo funkèní nastavení (nejlépe FSK modulace) pro
Packet re¾im?

 

Díky R.

------------- dal¹í èást ---------------
HTML pøíloha byla odstranìna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20171012/25b019e0/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list