Re: HDMI propojovací kabel

Martin Hanek martin na hanek.net
Čtvrtek Říjen 12 12:57:23 CEST 2017


A zahnutý HDMI 90° nevyhovuje?

Martin Hanek

Dne 12.10.2017 v 12:51 Michal Grunt napsal(a):
> Potøeboval bych propojit dvì zaøízení (OrangePi a displej) pomocí HDMI
> kabelu, ale potøebuji, aby byl ten konektor co nejmen¹í (¹el co
> nejvíce "ohnout" a skoro nic netrèelo z konektoru, aby se rozmìry
> displeje moc nezvìt¹ily...) a aby ¹ly dát obì desky co nejblí¾e k sobì
> (ideálnì pøímo na sebe).
> 
> Napadlo mì v krajní nouzi HDMI konektory odpájet a pou¾ít flexibilní
> plochý kabel (FPC) a najít takový, který má stejné rozteèe kontaktù
> jako jsou pady HDMI konektoru na plo¹ném spoji. Ale bylo by s tím moc
> práce a pak by to asi samo o sobì moc nedr¾elo tak¾e by se to muselo
> chytit tavnou pistolí, aby se to nevytrhlo...
> 
> Pak jsem na¹el toto:
> https://www.aliexpress.com/item/Wholesale-20pcs-lot-HDMI-connector-plug-DIY-HDMI-cable-connector-HDMI-high-definition-cable-Free-Shipping/32315759539.html
> 
> Co¾ u¾ by se asi dalo pou¾ít vzhledem k rozmìrùm (bude to z HDMI
> konektoru èouhat minimálnì). Kdy¾ to bude propojený na vzdálenost pác
> cm co pou¾ít za kabel? Staèil by plochý ala kabel k IDE disku? Nebo
> nìjaký jiný tip (co nejvíce muziky za co nejménì penìz)?
> 
> MG
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> Další informace o konferenci Hw-list