HDMI propojovací kabel

Michal Grunt michal.grunt na gmail.com
Čtvrtek Říjen 12 12:51:18 CEST 2017


Potøeboval bych propojit dvì zaøízení (OrangePi a displej) pomocí HDMI
kabelu, ale potøebuji, aby byl ten konektor co nejmen¹í (¹el co
nejvíce "ohnout" a skoro nic netrèelo z konektoru, aby se rozmìry
displeje moc nezvìt¹ily...) a aby ¹ly dát obì desky co nejblí¾e k sobì
(ideálnì pøímo na sebe).

Napadlo mì v krajní nouzi HDMI konektory odpájet a pou¾ít flexibilní
plochý kabel (FPC) a najít takový, který má stejné rozteèe kontaktù
jako jsou pady HDMI konektoru na plo¹ném spoji. Ale bylo by s tím moc
práce a pak by to asi samo o sobì moc nedr¾elo tak¾e by se to muselo
chytit tavnou pistolí, aby se to nevytrhlo...

Pak jsem na¹el toto:
https://www.aliexpress.com/item/Wholesale-20pcs-lot-HDMI-connector-plug-DIY-HDMI-cable-connector-HDMI-high-definition-cable-Free-Shipping/32315759539.html

Co¾ u¾ by se asi dalo pou¾ít vzhledem k rozmìrùm (bude to z HDMI
konektoru èouhat minimálnì). Kdy¾ to bude propojený na vzdálenost pác
cm co pou¾ít za kabel? Staèil by plochý ala kabel k IDE disku? Nebo
nìjaký jiný tip (co nejvíce muziky za co nejménì penìz)?

MG


Další informace o konferenci Hw-list