Jak otestovat DNS.

Martin Hanek martin na hanek.net
Středa Říjen 11 08:32:16 CEST 2017


Myslím ¾e má, mám, nastavení jsem nijak nemìnil a aktualizuje se celou 
dobu automaticky. Pí¹e toto:
Verze Turris OS     3.8.2.1
Verze jádra     4.4.89-d74822050ae7ec4a1e49c6af6d672787-3

Pou¾ít forwardování mám za¹krtnuté, Povolit DHCP klienty v DNS není 
za¹krtnuté. Test na stránce DNS pí¹e v¹e OK, kromì IPv6.
Více toho ve Forisu nevidím, v LuCi se neorientuji.

Martin Hanek

Dne 11. 10. 2017 v 8:23 ©erých Jakub napsal(a):
> A máte Turrise updatovaného? V posledních updatech se právì na implementaci DNS hodnì pracovalo. Taky tam jsou v konfiguraci DNS (nesedím teï u toho, tak¾e nedoká¾u popsat pøesnì kde) za¹krtávátka ve smyslu Enable forwarding a Disable DNS-SEC, která by pøi problémech s DNS mohla pomoci, pokud je problém na stranì Turrisu.
>
> Jakub ©erých
>
>> -----Original Message-----
>> From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Martin Hanek
>> Sent: Wednesday, October 11, 2017 8:13 AM
>> To: HW-list <hw-list na list.hw.cz>
>> Subject: OT: Jak otestovat DNS.
>>
>> Dobrý den v¹em,
>> mám pøipojení k Internetu optikou od místního poskytovatele a od nich modem,
>> za tím router Turris 1.1 a kabel do PC a Win8.1.
>> Poslední dobou se mi stává, ¾e se dost web stránek ukazuje jako "server
>> nenalezen", zrovna teï www.sonocentrum.cz. Napøed jsem to dost pozoroval na
>> webu jedné cestovky, kterým jsem to dokonce hlásil. Pak se ukázalo, ¾e problém
>> je u mì. Kdy¾ nìjaký web nejde a pøipojím se pøes OpenVPN do práce, stránka
>> ihned funguje. Pøipisuji to tomu, ¾e na VPN serveru v práci máme nastavené,
>> aby se DNS pøenesla i na klienta a tím co mi chybí se dotáhne.
>> Tuto konfiguraci mám snad 2 roky a zlobí to pár mìsícù. Jak zjistit, ¾e je
>> problém u providera nebo v routeru Turris?
>>
>> --
>> Martin Hanek
>>
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list