Jak otestovat DNS.

Šerých Jakub Serych na panska.cz
Středa Říjen 11 08:23:49 CEST 2017


A máte Turrise updatovaného? V posledních updatech se právì na implementaci DNS hodnì pracovalo. Taky tam jsou v konfiguraci DNS (nesedím teï u toho, tak¾e nedoká¾u popsat pøesnì kde) za¹krtávátka ve smyslu Enable forwarding a Disable DNS-SEC, která by pøi problémech s DNS mohla pomoci, pokud je problém na stranì Turrisu. 

Jakub ©erých 

> -----Original Message-----
> From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Martin Hanek
> Sent: Wednesday, October 11, 2017 8:13 AM
> To: HW-list <hw-list na list.hw.cz>
> Subject: OT: Jak otestovat DNS.
> 
> Dobrý den v¹em,
> mám pøipojení k Internetu optikou od místního poskytovatele a od nich modem,
> za tím router Turris 1.1 a kabel do PC a Win8.1.
> Poslední dobou se mi stává, ¾e se dost web stránek ukazuje jako "server
> nenalezen", zrovna teï www.sonocentrum.cz. Napøed jsem to dost pozoroval na
> webu jedné cestovky, kterým jsem to dokonce hlásil. Pak se ukázalo, ¾e problém
> je u mì. Kdy¾ nìjaký web nejde a pøipojím se pøes OpenVPN do práce, stránka
> ihned funguje. Pøipisuji to tomu, ¾e na VPN serveru v práci máme nastavené,
> aby se DNS pøenesla i na klienta a tím co mi chybí se dotáhne.
> Tuto konfiguraci mám snad 2 roky a zlobí to pár mìsícù. Jak zjistit, ¾e je
> problém u providera nebo v routeru Turris?
> 
> --
> Martin Hanek
> 
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list