Re: HDMI propojovací kabel

Michal Grunt michal.grunt na gmail.com
Čtvrtek Říjen 12 13:10:19 CEST 2017


Kdy¾ to je moc veliký (moc to èouhá hlavnì z toho displeje).
Potøebuji, aby krabièka (co si vytisknu) v podstatì displej lemovala s
minimálním pøesahem ten displej.

Dne 12. øíjna 2017 12:57 Martin Hanek <martin na hanek.net> napsal(a):
> A zahnutý HDMI 90° nevyhovuje?
>
> Martin Hanek
>
> Dne 12.10.2017 v 12:51 Michal Grunt napsal(a):
>>
>> Potøeboval bych propojit dvì zaøízení (OrangePi a displej) pomocí HDMI
>> kabelu, ale potøebuji, aby byl ten konektor co nejmen¹í (¹el co
>> nejvíce "ohnout" a skoro nic netrèelo z konektoru, aby se rozmìry
>> displeje moc nezvìt¹ily...) a aby ¹ly dát obì desky co nejblí¾e k sobì
>> (ideálnì pøímo na sebe).
>>
>> Napadlo mì v krajní nouzi HDMI konektory odpájet a pou¾ít flexibilní
>> plochý kabel (FPC) a najít takový, který má stejné rozteèe kontaktù
>> jako jsou pady HDMI konektoru na plo¹ném spoji. Ale bylo by s tím moc
>> práce a pak by to asi samo o sobì moc nedr¾elo tak¾e by se to muselo
>> chytit tavnou pistolí, aby se to nevytrhlo...
>>
>> Pak jsem na¹el toto:
>>
>> https://www.aliexpress.com/item/Wholesale-20pcs-lot-HDMI-connector-plug-DIY-HDMI-cable-connector-HDMI-high-definition-cable-Free-Shipping/32315759539.html
>>
>> Co¾ u¾ by se asi dalo pou¾ít vzhledem k rozmìrùm (bude to z HDMI
>> konektoru èouhat minimálnì). Kdy¾ to bude propojený na vzdálenost pác
>> cm co pou¾ít za kabel? Staèil by plochý ala kabel k IDE disku? Nebo
>> nìjaký jiný tip (co nejvíce muziky za co nejménì penìz)?
>>
>> MG
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list