Rust na Cortex-M

Miroslav Mraz mrazik na volny.cz
Neděle Říjen 8 18:41:57 CEST 2017


Tak jsem napsal parser AST, vygeneroval periférie ze STM hlavièky a pak 
jsem na¹el na
https://github.com/posborne/cmsis-svd to co potøebuji a pracnì vytváøím. 
Tøeba se to mù¾e nìkomu hodit, má to i interface v pythonu, které 
funguje. Pro nízkoúrovòové programování v C nebo assembleru je to asi 
pou¾itelné - jsou to prostì stromy v xml, které popisují registry a bity 
v nich. Tedy pokud v tom nejsou chyby.
Co se týká toho rustu je¹tì jsem chvíli pokraèoval, to pøeru¹ení je v 
tomhle divném jazyce trochu oøí¹ek, ale asi se dá rozlousknout. Dal jsem 
to na https://github.com/Kizarm/Rust_on_STM407 , nastávají dlouhé zimní 
veèery, tak se v tom mù¾u hrabat. Je to docela zajímavé, fakt se pøi tom 
dá leccos nauèit.

Mrazík

Dne 28.9.2017 v 12:14 Petr ©tetiar napsal(a):
> 
> Co to udelat automaticky, neco jako [1,2], akorat ze by to generovalo Rust
> kod, misto toho C?
> ...
> -- ynezz


Další informace o konferenci Hw-list