Rust na Cortex-M

Miroslav Mraz mrazik na volny.cz
Čtvrtek Říjen 12 18:34:00 CEST 2017


®e se k tomu vracím. Ten rust zamyká kde co, tak jsem koukal jak to 
vlastnì dìlá. A objevil jsem zajímavou vlastnost jader Cortex-M3,4 o 
které jsem nevìdìl, proto¾e èlovìk pøejde z osmibitù a má z nich 
osmibitové návyky - zamknout atomickou operaci mezi "cli" a "sti". Tady 
jde zamknout operaci mezi dvojici ldrex a strex. Viz tøeba 
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0553a/BABFFBJB.html 
.
Tøeba to nìkdo vyu¾ije, ale myslím, ¾e zase nosím døíví do lesa. Druhá 
vìc je, ¾e jsem doposud dìlal spí¹ s jádrem M0, které tuto vlastnost 
prostì nemá.

Mrazík

Dne 27.9.2017 v 15:24 Miroslav Mraz napsal(a):
> Hele, chce si to vyzkou¹et. Ten rust vùbec není ¹patný. ...

> Dne 27.9.2017 v 10:09 konfera na efton.sk napsal(a):
>>
>> No a pocitacova veda hovori, ze u super-duper jazykov riesia tieto 
>> odporne hw zalezitosti vratane tych fuj fuj preruseni operacne systemy 
>> a kniznice, a tie nech si pise kto chce v com chce. Vid Cube/HAL. A 
>> pan programator sa moze nerusene venovat svojej vysoko efektivnej 
>> ezotericky abstraktnej cinnosti.
>>
>> wek
>>


Další informace o konferenci Hw-list