OT: Ptakopysk (Re: Disk pro notebook)

Jindrich Kubec kubecj@asw.cz
Sobota Duben 30 20:02:57 CEST 2005


At 19:54 30.4.2005, Saša Svobodová wrote:
>    A ¾e nìkomu chybí latina ? Co komu brání si koupit uèebnici a zaèít
>se uèit ? :-D  Kupodivu není tak stra¹livì slo¾itá jak se vesmìs myslí.
>Je hodnì podobná èe¹tinì, co¾ je nìkdy na¹kodu.

Taky si rikam...
curastique auti curistique spiras

;-)

Jindroush (kubecj@asw.cz)
http://www.kostky.org - Pro fany stavebnic LEGO.
Další informace o konferenci Hw-list