dragdrop files v CLR C++

Pavel Hudeček edizon na seznam.cz
Čtvrtek Září 22 15:55:05 CEST 2022


Dobrý den všem,

tady
Provide file drag and drop functionality - Visual C++ | Microsoft Learn 
<https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/developer/visualstudio/cpp/language-compilers/provide-file-drag-drop-functionality>
je popis jak udělat, aby se v listboxu zobrazil seznam na něj hozeých 
souborů.
To funguje.

Jak totéž udělat v C++ CLR?

První část s DragEnter funguje:
private: System::Void listBox1_DragEnter(System::Object^  sender, 
System::Windows::Forms::DragEventArgs^  e) {
             if (e->Data->GetDataPresent(DataFormats::FileDrop))
                 e->Effect = DragDropEffects::All;
             else
                 e->Effect = DragDropEffects::None;
         }

Ale všechny pokusy o DragDrop selhaly na tom, že nem;žu najít C 
ekvivalent pro
string[] s = (string[]) e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop, false);
Nějaké nápady?

Díky,
PH
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20220922/a8c54583/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list