Pozar strechy se solary

Jiri Foldyna jiri.f na foldynovi.cz
Pondělí Červenec 12 21:23:22 CEST 2021


Dne 12.7.2021 v 20:20 Petr Labaj napsal(a):
> A nepamatuju si ani to, že se zemní odpor měřil. Mimochodem - jak se to 
> dělalo? Co byl vztažný bod, proti kterému se to měřilo? A jak bylo 
> zajištěno, že není chyba právě v tom vztažném bodu?

Pokud si to dobře pamatuju, měřil se odpor mezi dvěma zemnicími kůly, 
jeden se dával poblíž centrály, druhý poblíž vozu. Proč zrovna takto, 
ani k čemu to bylo dobré, netuším.

> Když dneska člověk staví, tak hasiči pro stavební povolení prudí s 
> každou ptákovinou. Tak si dovedu docela dobře představit, že součástí 
> žádosti o připojení solární elektrárny je i to, že je vybavena 
> odpojovačem (ale to nevím, tedy jenom teoretizuju).

To by jistě bylo žádoucí. Avšak v souvislosti se současnou ideologií 
stran uhlíkové stopy to nepokládám za politicky průchozí. Jinak řečeno, 
dokud nevznikne masová poptávka po legislativním nastavení podmínek 
provozu "solárů" na střechách soukromých domů, budou se jejich vlastníci 
muset smířit s tím, že mohou přijít o střechu nad hlavou nejen obrazně.

> Proč je míchání různých záchranných složek čirá demagogie netuším.

Protože primárním posláním armády není funkce záchranné jednotky. U 
vojáků se předpokládá, že v rámci své práce budou muset riskovat život v 
míře značně vyšší, než zbytek lidí, které se zavázali bránit.
U hasičů a zdravotníků je to prolnutí do jisté míry patrnější, zejména 
proto, že HZS často asistuje zdravotníkům např. při haváriích, nicméně u 
hasičů je primární spíše ochrana majetku. Nelze tedy klást rovnítko mezi 
ochotu hasiče riskovat život při záchraně majetku a mezi ochotu vojáka 
riskovat život při plnění úkolu. U toho prvního by se jednalo o průser, 
ten druhý to má takříkajíc v popisu práce.

> Ale pokud si správně pamatuju, tak jsme si před nějakou dobou o něčem 
> dopisovali (už nevím o čem), a tam jsem myslím tehdy taky moc nechápal 
> některé vaše pochody. Tak asi nejsme příliš kompatibilní. No co už, do 
> registrovaného partnerství nevstupujeme.

S tím dokážu žít :-D

> PL

jf


Další informace o konferenci Hw-list