FM synteza

Jan Waclawek konfera na efton.sk
Neděle Březen 29 23:04:09 CEST 2020


> (dnes
> prakticky není možnost jak z poèítaèe dostat zvuk z FM syntézy, aby
> nebyl nìjakým zpùsobem emulován)

No a comu to presne vadi?

> Kdybych tedy použil SMT32F103 (trochu
> ho znám) dal by se pøinutit k tomu, aby komunikoval s YMF262 na
> 14.32Mhz?

ISA zbernica nie je nic ine ako bezna klasicka pamatova zbernica
Intelovskeho stylu, t.j. s RD/WR, a je asynchronna (t.j. je fuk, ake su
hodiny nejakeho obvodu ktory je na nu pripojeny).

> zda by SMT32F103 stíhal zpracovávat data z USB a ještì je
> posílat na YMF (nic dalšího by neobsluhoval).

Ak neviete, ake presne data, v akom mnozstve a ako presne ich treba
posielat; a tiez nic neviete o tom USB (co je priserne siroka
problematicka), tak na toto je dost tazke odpovedat.

Cvicne si skuste naklikat ten virtualny seriovy port v nejakom tom CubeMX a
nasypat do toho archaickeho 'F103, a schvalne si skuste, ze ako rychlo sa
z toho daju vysypavat cez ten USART data a ci tam nie su nejake zadrhele
atd.

> pokud by ta
> komunikace po USB byla jednoduchá

Ak to nie je ten virtualny seriovy port, tak nie je.

wek


----- Original Message ---------------

Subject: Re: FM synteza
   From: Michal Grunt <michal.grunt at gmail.com>
   Date: Sun, 29 Mar 2020 22:55:09 +0200
     To: HW-news <hw-list at list.hw.cz>

Ještì se vrátím k tématu. Trochu jsem na to koukal a chtìl bych
vyzkoušet vytvoøit nìco jako USB zvukovou kartu s YMF262 (dnes
prakticky není možnost jak z poèítaèe dostat zvuk z FM syntézy, aby
nebyl nìjakým zpùsobem emulován). Nebyla by to klasická zvuková karta.
Jenom by se po USB posílala surová data do YM262. Zatím me v
teoretické rovinì napadají tyto otázky na které neznám odpovìï:

1) Jaký použít MCU. YMF262 pracuje s hodinovým signálem na 14.32Mhz
(odvozeno od ISA sbìrnice). 14Mhz by prý použít šlo, ale výsledné tóny
už by znìly trochu falešnì. YMF262 komunikuje po 8bitové sbìrnici
(D0-D7). Vidìl jsem nìjaké komerèní konstrukce s SMT32F103, ale ty
fungovaly trochu jinak (z SD karty se pøeèetl soubor, ten se v STM32
zpracoval a poslal data do YMF). Kdybych tedy použil SMT32F103 (trochu
ho znám) dal by se pøinutit k tomu, aby komunikoval s YMF262 na
14.32Mhz?
2) Komunikace PC-USB-MCU. Co se týèe STM32F103 a USB tak tam mám pole
neorané. Jenom jsem zkoušel virtuální sériový port takže další jeho
"USB" možnosti neznám. Vzhledem k tomu, že tam tìch dat asi bude
potøeba posílat dost (ale nikde se vlastnì nemohu doèíst kolik...
nejspíš bez nìjakých minimálních èekacích stavù mezi nastavením
registrù YMF a zápisem do nich co YMF a jeho hodiny dovolí) tak je
otázka zda by SMT32F103 stíhal zpracovávat data z USB a ještì je
posílat na YMF (nic dalšího by neobsluhoval).
3) S použitím USB vlastnì vzniká otázka jakým zpùsobem (programovì)
data do USB posílat. Chtìlo by to nìco jednoduchého s jednoduchým
protokolem a podporou jak ve Windows tak v Linuxu. Ale nevím jaké USB
módy tøeba STM32F103 umí. Nejspíš by na to byly vhodnìjší procesory.
Tento jsem uvedl jenom proto, že ho trochu znám (mimo USB).

Nemám ambice pak psát svùj vlastní software pro tvorbu hudby nebo její
pøehrávání, ale asi vy šel pak využít Adlib Tracker 2 (zdrojové kódy
jsou k dispozici a autoøi na nìm poøád pracují) a pokud by ta
komunikace po USB byla jednoduchá tak by nejspíš nebyl problém ji
zaèlenit do programu.

Zatím to jsou takové teoretické úvahy...

Dìkuji
MG

so 21. 3. 2020 v 21:22 odesílatel Michal Grunt <michal.grunt at gmail.com>
napsal:
>
> Neexperimentoval nìkdo s FM syntézu tøeba YMF262 ci nìèím podobným pøipojeným k MCU? Dá se to odpajet ze starych zvukovek. Trochu mì láká prozkoumat tento pro me zatím neznámý svet. Možná by byl vhodnìjší nìjaký SW a zvukovka, ale zajímá me spis jak to celé funguje na té nižší  úrovni.
>
> MG
Další informace o konferenci Hw-list