PIC16F15313 a xtal

Jindrich Fucik fulda na seznam.cz
Úterý Leden 21 20:57:53 CET 2020


OK, tak si odpovím.
Pokud v programu zapíšu OSCCON1 a nezapíšu OSCFRQ, tak mám LP ext. Tak 
to jsem nečekal.

Pořád to tedy není odpověď na otázku, proč mám default HFINT, ale tu asi 
moc dlouho hledat nebudu.

Dne 21.1.2020 v 19:43 Jindrich Fucik napsal(a):
> Ahoj vespolek.
> 
> Něco dělám špatně, mám PIC16F15313 a k němu připojený xtal 32768Hz.
> 
> Mám nastavený config1 že chci používat LP oscilátor a že má být i jako 
> RSTOSC:
> 
> ; __config 0x3FF8
>  __CONFIG _CONFIG1, _FEXTOSC_LP & _RSTOSC_EXT1X & _CLKOUTEN_OFF & 
> _CSWEN_ON & _FCMEN_ON
> 
> Program se mi ale rozběhne 32MHz (HFINTOSC), nicméně osciloskopem se 
> mohu podívat, že xtal běží.
> 
> Tak jsem si pro jistotu přidal nastavení OSCCON registrů. Zajímavé je, 
> že ačkoli mám OSCCON1 nastaven na EXTOSC, tak stejně běží HFINTOSC a 
> jediné co se použije je OSCFRQ na 1MHz.
> 
> ; oscilator management
>     BANKSEL    OSCCON1        ; BANK 17
>     movlw    0x70        ; NOSC EXTOSC; NDIV 1;
>     movwf    OSCCON1
>         ;OSCCON2 is read only
>     movlw    0x00        ; CSWHOLD may proceed;
>     movwf    OSCCON3
>     movlw    0x00        ; MFOEN disabled; LFOEN disabled; ADOEN 
> disabled; EXTOEN disabled; HFOEN disabled;
>     movwf    OSCEN
>     movlw    0x00        ; HFFRQ 1_MHz;
>     movwf    OSCFRQ
>     movlw    0x00        ; MFOR not ready; do not understand, it is 
> read only
>     movwf    OSCSTAT
>     movlw    0x00        ; HFTUN 0; default
>     movwf    OSCTUNE
> 
> Moc netuším, co dělám špatně :(
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list