PIC16F15313 a xtal

Jindrich Fucik fulda na seznam.cz
Úterý Leden 21 19:43:03 CET 2020


Ahoj vespolek.

Něco dělám špatně, mám PIC16F15313 a k němu připojený xtal 32768Hz.

Mám nastavený config1 že chci používat LP oscilátor a že má být i jako 
RSTOSC:

; __config 0x3FF8
 __CONFIG _CONFIG1, _FEXTOSC_LP & _RSTOSC_EXT1X & _CLKOUTEN_OFF & 
_CSWEN_ON & _FCMEN_ON

Program se mi ale rozběhne 32MHz (HFINTOSC), nicméně osciloskopem se 
mohu podívat, že xtal běží.

Tak jsem si pro jistotu přidal nastavení OSCCON registrů. Zajímavé je, 
že ačkoli mám OSCCON1 nastaven na EXTOSC, tak stejně běží HFINTOSC a 
jediné co se použije je OSCFRQ na 1MHz.

; oscilator management
	BANKSEL	OSCCON1		; BANK 17
	movlw	0x70	  ; NOSC EXTOSC; NDIV 1;
	movwf	OSCCON1
		;OSCCON2 is read only
	movlw	0x00	  ; CSWHOLD may proceed;
	movwf	OSCCON3
	movlw	0x00	  ; MFOEN disabled; LFOEN disabled; ADOEN disabled; EXTOEN 
disabled; HFOEN disabled;
	movwf	OSCEN
	movlw	0x00	  ; HFFRQ 1_MHz;
	movwf	OSCFRQ
	movlw	0x00	  ; MFOR not ready; do not understand, it is read only
	movwf	OSCSTAT
	movlw	0x00	  ; HFTUN 0; default
	movwf	OSCTUNE

Moc netuším, co dělám špatně :(


Další informace o konferenci Hw-list