Re: články 18650

Jirka Mww jirka.mww na gmail.com
Pátek Duben 10 23:07:44 CEST 2020


Diky za informaci a zdravim pres udoli. Zatim se mi to s jinou adresou
 nestalo,
tak to uz nebudu resit

pá 10. 4. 2020 v 20:52 odesílatel Holec Jiří <Jiri.Holec na o2its.cz> napsal:

> No na druhém konci Sloupnice to po Cetin drátech normálně funguje
>
>
>
> *From:* Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] *On Behalf Of *Jirka
> Mww
> *Sent:* Friday, April 10, 2020 9:47 AM
> *To:* HW-news <hw-list na list.hw.cz>
> *Subject:* Re: články 18650
>
>
>
> To je fakt zvláštní, Linux nemám, ale pod W10 to nejde ani s Firefoxem ani
> s Chrome.   Objednal jsem to přes Aliexpres, to fungovalo.
>
> Asi má Tmobile nobo Cetin nějaký blok na DNS serveru.
>
> Díky všem za rady.
>
>
> Zdravi
> Jirka Sloupenský  OK1MWW
>
>
>
>
>
>
> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
>
> Bez virů. www.avast.com
> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
>
>
>
> čt 9. 4. 2020 v 21:39 odesílatel Josef Zeman <jozem na volny.cz> napsal:
>
> Otvírá se naprosto v pohodě. Jen mžik zaváhá při načítání té animace.
> Firefox pod Linuxem. Připojení přes UPC, pardon Vodafone.
>
> Zeman
>
> > Dobrý den,
> >
> > Jde otevřít http://www.liito-kala.com/
> >
> > S pozdravem,
> >
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
>
>
> *Odesílatel zprávy si vyhrazuje právo, pod sankcí neplatnosti, uzavírat
> smlouvy pouze v písemné formě, přičemž za písemnou formu je považována
> pouze forma listiny opatřená podpisy oprávněných zástupců smluvních stran,
> případně její elektronicky konvertovaná podoba. Žádná jiná forma ujednání
> nemůže být považována za platně a účinně uzavřenou smlouvu a obsah tohoto
> emailu není možné považovat za návrh na uzavření jakéhokoliv smluvního
> vztahu. Odesílatel zprávy dále vylučuje přijetí jakékoliv nabídky pouhým
> chováním jakékoliv smluvní strany, zejména poskytnutím nebo přijetím
> plnění.*
>
>
>
> *Jakákoliv skutečnost, která by mohla vyplynout ze sdělení obsaženého v
> tomto e-mailu, nemůže být brána za závazný příslib plnění, který by
> zakládal povinnost odesílatele zprávy uzavřít smlouvu, nemůže být brána za
> vzdání se práva či prominutí dluhu ze strany odesílatele zprávy, a to až do
> doby, dokud nebude stvrzena písemně v listinné podobě a opatřena podpisem
> oprávněného zástupce odesílatele zprávy.*
>
>
>
> *Odpověď adresáta na nabídku odesílatele zprávy s jakýmkoliv dodatkem nebo
> odchylkou není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně
> nemění podmínky nabídky. Odesílatel zprávy vylučuje modifikovanou akceptaci
> nabídky.*
>
>
> *___________________________________________________________________________________________*
>
>
>
> *The message sender reserves the right, under penalty of nullity, to
> conclude the contract in writing; the written form is considered the only
> form of instrument to be signed by authorized representatives of the
> parties or its converted form electronically. No other form of arrangement
> cannot be considered as validly and effectively contracted and content of
> the email cannot be considered as a proposal for the conclusion of any
> contract. The message sender also precludes the adoption of any offer
> simply the behavior of any contracting party in particular the granting or
> taking of performance.*
>
>
>
> *Any fact that could arise from the communication contained in this e
> -mail cannot be taken as binding promise of transaction, which required the
> sender to contract or cannot be taken as a waiver or debt forgiveness by
> the sender of the message until it will be confirmed in writing in paper
> form and signed by an authorized representative of the message sender.*
>
>
>
> *Reply of the message sender with any amendment or variation is not
> accepting the offer to conclude a contract, even if not substantially alter
> the terms of the offer. The message sender excludes modified acceptance of
> the offer.*
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
-- 
Zdravi
Jirka Sloupenský  OK1MWW
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20200410/c2411121/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list