Railgun

Miroslav Mraz mrazik na volny.cz
Čtvrtek Prosinec 12 17:46:56 CET 2019


Že se k tomu vracím, našel jsem docela dobrou diplomku
https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/70090/F3-DP-2017-Tichy-Tomas-konec%20konce%20koncu%20s%20obrazkama.pdf?sequence=1&isAllowed=y
která problematiku rozebírá docela obšírně. Je tam spousta postřehů, 
které asi můžete prakticky využít a obsáhlý seznam literatury s odkazy 
na původní práce.

Mrazík

P.S. Současně je to obžaloba vzdělávacího systému, podívejte se, jak 
složitě musí systém modelovat jen aby vyhověl zadání. Přitom je to 
zřejmě docela aktivní student, protože práci prof. Kulhánka, ze které 
jsem vycházel i já, zná, cituje z ní a uvádí i v zásadě správný 
lagranžián problému. Nicméně tím to končí, použít to pro formulaci 
správných Lagrangeových nebo lépe Hamiltonových rovnic a jejich 
numerickou integraci, to už je zřejmě nad rámec zadání, takže nic. 
Přitom veličiny které se pokouší spočítat mu z toho vypadnou také, asi i 
přesněji, místo asi deseti různých modelů má jediný, do kterého pak už 
jen zadá správné parametry. Asi by to bylo moc jednoduché (a nemohl by 
tak ukázat, že zvládá všechny ty Maxwellovy rovnice a Lorenzovu sílu). 
Což ovšem není chyba toho studenta, ale vedoucího práce, potažmo celkové 
koncepce výuky fyziky na magisterském stupni.

Dne 10. 12. 19 v 8:58 Miroslav Mraz napsal(a):
> Ne, to je počáteční podmínka, která určuje i počáteční indukčnost 
> obvodu, tedy i přívodů. Je to jednodušší než upravovat ty rovnice a 
> výsledek je vlastně stejný. Prostě si těch 20 cm odečtěte.
> 
> Mrazík
> 
> Dne 10. 12. 19 v 2:47 Pavel Hudecek napsal(a):
>> Nyní se průběh velmi podobá změřenému a poměr skutečné vs spočítané 
>> rychlosti je také velmi blízký (1:2), co víc si přát:-)
>>
>> Jen je mi teda divné že x(t) začíná na 200 mm, nemělo to být taky od 0?
>>
>> PH


Další informace o konferenci Hw-list