Re: Programování PIC16F505 - PICkit3

Jan Waclawek konfera na efton.sk
Neděle Říjen 28 23:53:47 CET 2018


> Ale klobouk dolù, tohle bych neèekal a nenapadlo by mì to.

+1

wek
Další informace o konferenci Hw-list