Re: WiFi anténa ?

Miroslav Mraz mrazik na volny.cz
Čtvrtek Říjen 12 17:40:07 CEST 2017


Já bych øekl, ¾e termín "v¹esmìrový" je spí¹ marketingový a myslí se tím 
obvykle v rovinì, proto¾e vìt¹ina lidí neumí lítat. Správnìji by bylo 
pou¾ít termín "izotropní" i kdy¾ by to vlastnì mìlo být synonymum. 
Podobný drobný rozdíl je tøeba (v èe¹tinì) mezi pojmy "plocha" a 
"rovina". V¾dy» plocha by mìla být podle názvu také plochá, èili rovná. 
Ale není tomu tak, plocha mù¾e být køivá. Prostì ten speciální (a 
pomìrnì potøebný) termín pro rovnomìrné vyzaøování v rovinì v èeském 
jazyce chybí, tak si to obchodníci zjednodu¹ili na výraz "v¹esmìrový". 
To se docela ujalo, ale vznikají tím nedorozumìní.

Mrazík

Dne 12.10.2017 v 17:14 Jan Waclawek napsal(a):
> Njn, takze to je taka vhodne upravena definicia vsesmerovosti... Tipujem ze
> to bude aj za tou povodnou poziadavkou, mat tu antenu vsesmerovu ale
> nemusi vysielat za seba ani hore ani dole...
> 
> (teraz neviem akeho smajlika mam dat, skor smutneho nez veseleho)
> 
> wek
> 
> 


Další informace o konferenci Hw-list