RE: WiFi anténa ?

Zuffa Jan ZuffaJ na cgc.sk
Čtvrtek Říjen 12 17:10:35 CEST 2017


No prave ide, pokial uvazujeme ze staci vysielat okolo seba a nad sebou
Ale viac fakt nie :)

-----Original Message-----
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Jan Waclawek
Sent: Thursday, October 12, 2017 5:03 PM
To: HW-news
Subject: RE: WiFi anténa ?

vsesmerove a viac ako 0dB nejde do kopy, ak sa nemylim

wek


----- Original Message ---------------

Subject: RE: WiFi anténa ?
  From: Zuffa Jan <ZuffaJ na cgc.sk>
  Date: Thu, 12 Oct 2017 14:54:19 +0000
   To: HW-news <hw-list na list.hw.cz>

>Vsesmerove a viac ako 3dB to moc nejde do kopy ak sa nemylim Ale to asi 
>nebude az tak dolezite
>
>j.
>
>-----Original Message-----
>From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Pavel 
>Troller
>Sent: Thursday, October 12, 2017 4:45 PM
>To: hw-list na list.hw.cz
>Subject: WiFi anténa ?
>
>Zdravím,
> potøeboval bych pomìrnì rychle získat páreèek vnitøních v±esmìrových antén tìchto specifikací:
> Konektor: RP-TNC (s dutinkou)
> Pásmo: A+B/G combi
> Zisk: Alepoò 5 dBi (na 2.4G), 7 a více výhodou.
> Je to pro Cisco WiFi kartu do routeru, která mìla 2 taková hezká èerná "pádélka" v pøíslu±enství, leè získal jsem jen holý vyøazený router s touto kartou a pádélka jsou nenávratnì v propadli±ti dìjin.
> Díval jsem se na rùzné vykøièené prodejní weby, ale nic spolehlivého jsem nena±el. Buïto lµou (napø. pí±ou, µe anténa je "ABGN", ale na vlastním obrázku mají øeèeno 2.4 GHz, nebo pí±ou RP-TNC, ale je zøetelnì zobrazeno RP-SMA atd.
>Neporadilo ani èeské i4wifi (nena±el jsem jedinou dvoupásmovou anténu!!), ani GES èi GM. 
> Poradíte ? V nouzi by samozøejmì bylo moµno pouµít klidnì RP-SMA + pøechodku na RP-TNC, ale ty taky nikde pøíli± nerostou...
> Zdraví Pavel

_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list