Re: WiFi anténa ?

Tomáš Hamouz hamouz na divesoft.cz
Čtvrtek Říjen 12 17:10:10 CEST 2017


Proti dipólu nebo proti izotropnímu záøièi?

Jinak to samozøejmì lze, ale je to v¹esmìrové jen v jedné rovinì.

Tomá¹> vsesmerove a viac ako 0dB nejde do kopy, ak sa nemylim

> wek


> ----- Original Message ---------------

> Subject: RE: WiFi anténa ?
>  From: Zuffa Jan <ZuffaJ na cgc.sk>
>  Date: Thu, 12 Oct 2017 14:54:19 +0000
>   To: HW-news <hw-list na list.hw.cz>

>>Vsesmerove a viac ako 3dB to moc nejde do kopy ak sa nemylim
>>Ale to asi nebude az tak dolezite
>>
>>j.
>>
>>-----Original Message-----
>>From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Pavel Troller
>>Sent: Thursday, October 12, 2017 4:45 PM
>>To: hw-list na list.hw.cz
>>Subject: WiFi anténa ?
>>
>>Zdravím,
>> potøeboval bych pomìrnì rychle získat páreèek vnitøních v±esmìrových antén tìchto specifikací:
>> Konektor: RP-TNC (s dutinkou)
>> Pásmo: A+B/G combi
>> Zisk: Alepoò 5 dBi (na 2.4G), 7 a více výhodou.
>> Je to pro Cisco WiFi kartu do routeru, která mìla 2 taková hezká èerná "pádélka" v pøíslu±enství, leè získal jsem jen holý vyøazený router s touto kartou a pádélka jsou nenávratnì v propadli±ti dìjin.
>> Díval jsem se na rùzné vykøièené prodejní weby, ale nic spolehlivého jsem nena±el. Buïto lµou (napø. pí±ou, µe anténa je "ABGN", ale na vlastním obrázku mají øeèeno 2.4 GHz, nebo pí±ou RP-TNC, ale je zøetelnì zobrazeno RP-SMA atd.
>>Neporadilo ani èeské i4wifi (nena±el jsem jedinou dvoupásmovou anténu!!), ani GES èi GM. 
>> Poradíte ? V nouzi by samozøejmì bylo moµno pouµít klidnì RP-SMA + pøechodku na RP-TNC, ale ty taky nikde pøíli± nerostou...
>> Zdraví Pavel

> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list