RE: WiFi anténa ?

Zuffa Jan ZuffaJ na cgc.sk
Čtvrtek Říjen 12 16:54:19 CEST 2017


Vsesmerove a viac ako 3dB to moc nejde do kopy ak sa nemylim
Ale to asi nebude az tak dolezite

j.

-----Original Message-----
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Pavel Troller
Sent: Thursday, October 12, 2017 4:45 PM
To: hw-list na list.hw.cz
Subject: WiFi anténa ?

Zdravím,
  potøeboval bych pomìrnì rychle získat páreèek vnitøních v¹esmìrových antén tìchto specifikací:
  Konektor: RP-TNC (s dutinkou)
  Pásmo: A+B/G combi
  Zisk: Alepoò 5 dBi (na 2.4G), 7 a více výhodou.
  Je to pro Cisco WiFi kartu do routeru, která mìla 2 taková hezká èerná "pádélka" v pøíslu¹enství, leè získal jsem jen holý vyøazený router s touto kartou a pádélka jsou nenávratnì v propadli¹ti dìjin.
  Díval jsem se na rùzné vykøièené prodejní weby, ale nic spolehlivého jsem nena¹el. Buïto l¾ou (napø. pí¹ou, ¾e anténa je "ABGN", ale na vlastním obrázku mají øeèeno 2.4 GHz, nebo pí¹ou RP-TNC, ale je zøetelnì zobrazeno RP-SMA atd.
Neporadilo ani èeské i4wifi (nena¹el jsem jedinou dvoupásmovou anténu!!), ani GES èi GM. 
  Poradíte ? V nouzi by samozøejmì bylo mo¾no pou¾ít klidnì RP-SMA + pøechodku na RP-TNC, ale ty taky nikde pøíli¹ nerostou...
  Zdraví Pavel
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list