OT: Jak otestovat DNS.

Martin Hanek martin na hanek.net
Středa Říjen 11 08:13:23 CEST 2017


Dobrý den v¹em,
mám pøipojení k Internetu optikou od místního poskytovatele a od nich 
modem, za tím router Turris 1.1 a kabel do PC a Win8.1.
Poslední dobou se mi stává, ¾e se dost web stránek ukazuje jako "server 
nenalezen", zrovna teï www.sonocentrum.cz. Napøed jsem to dost pozoroval 
na webu jedné cestovky, kterým jsem to dokonce hlásil. Pak se ukázalo, 
¾e problém je u mì. Kdy¾ nìjaký web nejde a pøipojím se pøes OpenVPN do 
práce, stránka ihned funguje. Pøipisuji to tomu, ¾e na VPN serveru v 
práci máme nastavené, aby se DNS pøenesla i na klienta a tím co mi chybí 
se dotáhne.
Tuto konfiguraci mám snad 2 roky a zlobí to pár mìsícù. Jak zjistit, ¾e 
je problém u providera nebo v routeru Turris?

-- 
Martin Hanek
Další informace o konferenci Hw-list