RE: Scháním prodloužený 2x20 pinheader pro RPI

Radek Koutsky radek.koutsky na gmail.com
Pondělí Říjen 9 13:25:44 CEST 2017


Tak si máte zvolit doručením jinak než měsíčním poštovním holubem; já když na něco spěchám a je to zaplacené, tak volím DHL, UPS apod. a není s tím žádný problém a do pár dnů je to tu…

 

 

R.

 

From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Cizek Milan
Sent: Monday, October 9, 2017 1:09 PM
To: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
Subject: RE: Scháním prodlou¾ený 2x20 pinheader pro RPI

 

No jde o èas. Na ali máme stovku objednanou ale mìsíc èekat nemù¾eme, tak hledám nìkde u nás. :(
Milan


---------- Pùvodní e-mail ----------
Od: Radek Koutsky <radek.koutsky na gmail.com <mailto:radek.koutsky na gmail.com> >
Komu: 'HW-news' <hw-list na list.hw.cz <mailto:hw-list na list.hw.cz> >
Datum: 9. 10. 2017 12:40:21
Pøedmìt: RE: Scháním prodlou¾ený 2x20 pinheader pro RPI Tøeba toto?

 

https://www.digikey.com/product-detail/en/samtec-inc/SSQ-120-23-G-D/SAM11925-ND/6694530

 

R.

 

From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Cizek Milan
Sent: Monday, October 9, 2017 11:33 AM
To: hw-list na list.hw.cz <mailto:hw-list na list.hw.cz> 
Subject: Scháním prodlou¾ený 2x20 pinheader pro RPI

 

Ahoj, nevíte nìkdo kde by je mohli mít? Nìjak se mi nedaøí pøíli¹ dohledat. Alespoò 25, lépe 50ks skladem.

http://rpishop.cz/raspberry-pi-prislusenstvi/127-stohovatelny-2x20-pinovy-nastavec.html

Díky za tip.

 

Milan

_______________________________________________ 
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>  
Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>  
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list 

------------- dal¹í èást ---------------
HTML pøíloha byla odstranìna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20171009/74a5647c/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list