kicad - cosi nejde smazat

Jaroslav Lukesh lukesh na seznam.cz
Pondělí Říjen 9 12:37:03 CEST 2017


Dobrý den,

navrhuji jednostrannou desku a mám zapnutou jenom vrstvu F.Cu, ve Vykreslit 
je v¹ecko zru¹ené. Pøesto mám na desce tuhle díru nebo co to je a teèku na 
F.Cu. Kdy¾ dám vykreslit obrysy, tak je kolem toho vykreslí.

Smazat mi to samozøejmì nejde.

Prostì se to tam najednou "samo" objevilo.

Je nìjaký zpùsob, jak se toho zbavit?

Dìkuji, JL. 
------------- dal¹í èást ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Image22.png
Type: image/png
Size: 11299 bytes
Desc: [¾ádný popis není k dispozici]
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20171009/b89e4b56/attachment.png>


Další informace o konferenci Hw-list