VirtualBox

hwnews konference hwnews na cncnet.info
Pondělí Říjen 9 11:52:53 CEST 2017


To je ale jen Bash ne? To predpokladam nema s Xkama (a o ty jsem pochopil,
ze jde) nic spolecneho.

RV

Dne 9. øíjna 2017 10:47 Jaroslav Meduna <meduna na mikroklima.cz> napsal(a):

> DD, na danem HW je optimalni rozjet *W10, ve kterých je nativne UBUNTU*
> (jmenuje se to „Bash on Ubuntu on Windows“). Zasadni rozdil oproti
> Virtualboxu je ten, ze to *bezi paralelne a sdilene*. Nevezme si to po
> spusteni prostøedky "na tvrdo", ale dynamicky. Tj. napøíklad pamet je
> sdilena a k dispozici jak WIN, tak Linuxu a prirazuje se podle potøeby
> obou, vedle sebe bezicich OS (tj. Win vam budou ukazovat 8 GB RAM a Linux
> bude ukazovat 8 GB RAM; podobne v¹echny 4 jadra uvidíte v obou systémech,
> nic nebude alokovane staticky). Zdravim, JM
>
>
>
> -----Original Message-----
> From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Martin
> Locker
> Sent: Sunday, October 8, 2017 11:28 AM
> To: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
> Subject: OT: VirtualBox
>
>
>
> Zdravím,
>
>
>
>
>
> omlouvám se za OT, ale syn potøebuje do ¹koly Linux. Tak¾e jako absolutnì
> nepolíbený jsem to zkusil cestou VirtualBoxu ve Win7 a do nìj nejprve
> Ubuntu. V¹e snad funguje, ale je to pomìrnì líné (i kdy¾ notebook není
> úplný ¹rot - TP X230 i5, 8GB, ale HDD, Win7). Proto jsem se podíval po
> nìjakých jiných mo¾nostech a dle nìjakého fóra zkusil Xubuntu.
>
> To bì¾í výraznì svi¾nìji, ale je tam jiný problém. Nabìhne to v rozli¹ení,
> které má VirtualBox v okam¾iku startu VM, kdy¾ se pak pøepne virtual do
> fullscreen, tak to zùstane v pùvodní velikosti. Pokud se Xubuntu restartuje
> (ve fullscreenu), tak nabìhne pøes celou obrazovku.
>
> A tedy mùj dotaz: jde zaøídit start VM ve fulsreenu. Dle rùzných návodù ve
> fórech asi ano, ale jako absolutnì nepolíbený touto oblastí z toho nejsem
> moudrý a je¹tì k tomu, témìø v¹e pøedpokládá, ¾e to jede na Linuxu (a ne na
> Win).
>
>
>
>
>
> Díky za nasmìrování
>
>
>
>
>
> Martin
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> _______________________________________________
>
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
------------- dal¹í èást ---------------
HTML pøíloha byla odstranìna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20171009/8412520f/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list