OT: VirtualBox

Petr Stehlik petr.stehlik na atlas.cz
Neděle Říjen 8 11:44:51 CEST 2017


Zkuste nainstalovat pøídavky pro hosta, snad to pomù¾e

http://www.virtualnipc.cz/oracle-vm-virtualbox-4-pridavky-pro-hosta-2279

Petr


Dne 8.10.2017 v 11:27 Martin Locker napsal(a):
> Zdravím,
>
>
> omlouvám se za OT, ale syn potøebuje do ¹koly Linux. Tak¾e jako absolutnì nepolíbený jsem to zkusil cestou VirtualBoxu ve Win7 a do nìj nejprve Ubuntu. V¹e snad funguje, ale je to pomìrnì líné (i kdy¾ notebook není úplný ¹rot - TP X230 i5, 8GB, ale HDD, Win7). Proto jsem se podíval po nìjakých jiných mo¾nostech a dle nìjakého fóra zkusil Xubuntu.
> To bì¾í výraznì svi¾nìji, ale je tam jiný problém. Nabìhne to v rozli¹ení, které má VirtualBox v okam¾iku startu VM, kdy¾ se pak pøepne virtual do fullscreen, tak to zùstane v pùvodní velikosti. Pokud se Xubuntu restartuje (ve fullscreenu), tak nabìhne pøes celou obrazovku.
> A tedy mùj dotaz: jde zaøídit start VM ve fulsreenu. Dle rùzných návodù ve fórech asi ano, ale jako absolutnì nepolíbený touto oblastí z toho nejsem moudrý a je¹tì k tomu, témìø v¹e pøedpokládá, ¾e to jede na Linuxu (a ne na Win).
>
>
> Díky za nasmìrování
>
>
> Martin
>
>
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>Další informace o konferenci Hw-list