OT: VirtualBox

Martin Locker locker na vosrk.cz
Neděle Říjen 8 11:27:47 CEST 2017


Zdravím,


omlouvám se za OT, ale syn potøebuje do ¹koly Linux. Tak¾e jako absolutnì nepolíbený jsem to zkusil cestou VirtualBoxu ve Win7 a do nìj nejprve Ubuntu. V¹e snad funguje, ale je to pomìrnì líné (i kdy¾ notebook není úplný ¹rot - TP X230 i5, 8GB, ale HDD, Win7). Proto jsem se podíval po nìjakých jiných mo¾nostech a dle nìjakého fóra zkusil Xubuntu.
To bì¾í výraznì svi¾nìji, ale je tam jiný problém. Nabìhne to v rozli¹ení, které má VirtualBox v okam¾iku startu VM, kdy¾ se pak pøepne virtual do fullscreen, tak to zùstane v pùvodní velikosti. Pokud se Xubuntu restartuje (ve fullscreenu), tak nabìhne pøes celou obrazovku.
A tedy mùj dotaz: jde zaøídit start VM ve fulsreenu. Dle rùzných návodù ve fórech asi ano, ale jako absolutnì nepolíbený touto oblastí z toho nejsem moudrý a je¹tì k tomu, témìø v¹e pøedpokládá, ¾e to jede na Linuxu (a ne na Win).


Díky za nasmìrování


MartinDalší informace o konferenci Hw-list