Re: Připojení k síti

Jirka Mww jirka.mww na gmail.com
Čtvrtek Březen 24 22:28:27 CET 2016


Kupte si příslušný rozvaděč, např. od DCK Holoubkov a prostě to
udělejte tak jak píšou v projektu.  Nedávno jsem řešil to samé pro
rodinný domek. Předpokládám, že kvalifikaci podle vyhlášky 50 pro to
máte.  Nějaký revizák vám na to napíše  cca za 500 Kč revizi. Pak
přijede technik od EON a namontuje vám tam elektroměr.
Zdravi
Jirka Sloupenský  OK1MWW


Dne 24. března 2016 19:50 Stanislav Šmejkal <smejkal na smejkal.com> napsal(a):
> Dobrý večer všem,
>
> potřeboval byh poradit o elektricko stavebním problémem. Stavíme novostavbu
> a projektová dokumentace řeší přípojku elektro těmito slovy:
>
> -------------------------------------------------------------------------
> Napojení
>
> Objekt bude napojen z nové rozvodné skříně, která bude umístěná na okraji
> řešeného pozemku 968/3. Odtud povede přípojka NN k novostavbě. V místě
> klubovny budou kabely zasmyčkovány na rozvody v kabelové skříni. Napěťová
> soustava: 3+PEN, 50Hz, AC, 3x230/400V, TN-C.
>
> Přípojka
>
> Přípojka začíná vyvedením sekundárního kabelového rozvodu NN – 0,4 kV ze
> sloupu elektrického vedení do rozvodné skříně. Přípojkový kabel je
> čtyržilový o průřezu minimálně NAYY 4x16mm2. Přípojková skříň (hlavní
> domovní skříň HDS) obsahuje pojistky, které jistí přívodní vedení k
> elektroměrové rozvodnici. Přípojková skřín musí být plombovatelná anebo s
> uzávěrem na speciální klíč.
>
> Vzdálenost od ostatních přípojek objektu a veřejných sítí respektuje ČSN
> 736005 (Prostorové uspořádání sítí technické infrastruktury). Napájecí
> kabely budou uloženy v kabelových rýhách hloubky 120cm ve zpevněném terénu
> (komunikace, parkovací plochy), v hloubce 80cm ve volném terénu a v hloubce
> 35cm v chodníku.
> -------------------------------------------------------------------------
> Ve výkresové části není nic.
>
> E.ON se k tomu staví tak, že si máme skříň vybudovat a pak ji dát revizi. A
> ideální by prý bylo přesunout do ní i stávající elektroměr k veřejnému
> osvětlení.
>
> Stavební firma se k věci moc nemá, projektanti se tváří, že mají dávno
> hotovo a zaměstannec E.ONu se na místo nechce ani přijet podívat a domluvit.
> Jak byste doporučili postupovat?
>
> Standa
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list