STM32f2 & can (maska)

Jan Smrz jan.smrz na email.cz
Pondělí Leden 11 17:32:44 CET 2016


Pokud vam pomuze muj kod pro F4 s 16-bit filtrovanim. F2 je snad podobna.

  // CAN Filter
  // 16bit, idendifier mask (= 2 IDs)
  // Filter fields: <STID[15:8> <STID[2:0]><RTR><IDE><EXID[17:15]>
  sFilterConfig.FilterNumber = 0;        // filter ID to be 
initialized (0-27)
  sFilterConfig.BankNumber = 28;        // start slave bank (CAN2) 
filters (0-28); 28 = no filters for CAN2
  sFilterConfig.FilterFIFOAssignment = CAN_FIFO0; // FIFO
  sFilterConfig.FilterMode = CAN_FILTERMODE_IDMASK;
  sFilterConfig.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_16BIT;
  sFilterConfig.FilterActivation = ENABLE;
  sFilterConfig.FilterIdLow = (0x201 << 5);
  sFilterConfig.FilterMaskIdLow = 0xFFE0;    // ID match only
  sFilterConfig.FilterIdHigh = (0x4B0 << 5);
  sFilterConfig.FilterMaskIdHigh = 0xFFE0;    // ID match only
  HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan1, &sFilterConfig);

Rozdil proti vasemu kodu tam vidim (krome jineho) v BankNumber a ze 
nenastavujete FilterMode.


J.S.On 01/11/2016 03:42 PM, Josef Štengl wrote:
> Ahoj,
>  mám vygenerovaný projekt z CUBE a rozběhaný CAN. Problém je, že pokud se mu 
> cokoliv jiného než nulu pokusím dát do nastavení masky, tak mi to nepřijme CAN 
> paket. Neví někdo, jestli je to vlastnost nebo něco dělám chybně?
>
> Obešel jsem to tak, že kontroluji CAN ID při příjmu, v tomto projektu to 
> nevadí. Ale tak nějak je mi to přijde ... nepěkné :-).
>
>
>
> #define CAN_ID_BASE     ((uint32_t)0x0AAA0100u)
> #define CAN_RX_MASK     ((uint32_t)0x1FFFFFC0u)
> #define CAN_ID_MASTER_BIT  ((uint32_t)0x00001000u)
>
>
> void
> cancomInit(uint8_t CardId)
> {
>  cancomCardId_u8 = CardId;
>
>  /* can filter configuration */
>  cancomTx_s.StdId = 0u;
>  cancomTx_s.ExtId = CAN_ID_BASE | CAN_ID_MASTER_BIT | cancomCardId_u8;
>  cancomTx_s.IDE  = CAN_ID_EXT;
>  cancomTx_s.RTR  = CAN_RTR_DATA;
>  cancomTx_s.DLC  = 8u;
>
>  hcan1.pTxMsg = &cancomTx_s;
>  hcan1.pRxMsg = &cancomRx_s;
>  /* CAN RX filter - bank 0 */
>  CAN_FilterConfTypeDef sFilterConfig =
>  {
>   .FilterScale = CAN_FILTERSCALE_32BIT,
>   .FilterActivation = ENABLE,
>   .BankNumber = 0u,  // always 0 - no can2 (slave (dual can)
>   .FilterNumber = 0u,
>   .FilterFIFOAssignment = 0u,
>   .FilterIdHigh = ((CAN_ID_BASE | CAN_ID_MASTER_BIT) >> 16),
>   .FilterIdLow = ((CAN_ID_BASE | CAN_ID_MASTER_BIT) & 0xFFFFu),
>   .FilterMaskIdHigh = 0u,
>   .FilterMaskIdLow = 0u,
>   // Mask not works ??
>   //.FilterMaskIdHigh = (CAN_RX_MASK >> 16),
>   //.FilterMaskIdLow = (CAN_RX_MASK & 0xFFFFu),
>  };
>  HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan1, &sFilterConfig);
> }
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-listDalší informace o konferenci Hw-list