Re: Telefon Samsung a p™ipojen

Petr Labaj labaj na volny.cz
Pátek Leden 1 13:59:34 CET 2016


Pane weku, Vy jste včera místo šampusu a chlebíčků určitě jedl vtipnou 
kaši!  :-)

Skutečně to s tím souvisí. Zkusil jsem za značkový HUB zařadit laciný HUB
s napájením, a opravdu se to rozjelo.

Nenapadlo mě dřív experimentovat tímto směrem, protože ty značkové HUBy
používám v napájeném provedení, a běžně z nich napájím všechny možné hračky.

Děkuji velice.
Petr Labaj

****************************

Dne 1.1.2016 v 13:33 Jan Waclawek napsal(a):
> Zeby ten znackovy hub ako jediny obmedzoval prud pred enumeraciou podla normy?
>
> wek
>
>
> -----Original Message-----
>
> Zdravím v¹echny v novém roce.
>
> Mám telefon Samsung S3 s Androidem 4.4.4 (neoficiální CygnogenMod, ale to
> asi nehraje roli). Mám problém s pøipojením pomocí USB kabelu pøes USB HUB.
> Docela mì to natrápilo, ne¾ jsem na to pøi¹el.
>
> - Pøi pøímém pøipojení mobilu k PC to funguje dobøe (Windows i Linux).
> - Pøi pøipojení pøes laciné USB HUBy (taková ta kategorie 2$ z eBay) to
> funguje OK.
> - Pøi pøipojení pøes nìjaký znaèkový USB HUB poèítaè ten mobil vùbec nevidí.
>     Platí na Windows i Linux.
> - Pokud mezi to vøadím nìjaký 2$ HUB (tj. pak je PC - znaèkový HUB - 2$
> HUB - mobil),
>     tak to taky nejede.
>
> Prostì kdy¾ se kamkoli do cesty vøadí nìjaký lep¹í HUB, tak PC mobil nevidí.
>
> Mobilù Samsung je asi mezi lidmi docela dost. Nemohli byste to prosím
> nìkdo zkusit,
> jestli to u Vás bude fungovat stejnì blbì?
> A nemáte tip, v èem by mohl být problém?
>
> Je¹tì poznámka - ten mobil není vidìt nejen v Androidu, ale ani kdy¾ je
> nabootovaný
> do recovery re¾imu, tak¾e Android za to asi nemù¾e.
>
> Díky.
> PL
>Další informace o konferenci Hw-list