LPCxpresso+11U68: Jako poznat konec obsazene flash?

Josef Štengl ok1ced na nagano.cz
Sobota Srpen 13 20:41:17 CEST 2016


Nedotažený programátorský přístup :-D.
Jako další iterace se bude potřebovat:
 - aby ty data se při přehrání programu nemazala - to znamená nemít program větší (kdo to má pořád nahrávat)
 - vědět co je v tom keplu, co mu skončil odněkud z neznáma na stole nahráno.
 - ....

Takže bych vyhradil poslední celý mazatelný blok FLASH ( x bloků dle velikosti) na tyto data a v linker souboru zkrátil 
flashovací oblast o tuto velikost (s možností označil v linkeru ten vyhrazený blok jako reserved_bin_data, aby to někdo 
jiný nevrátil, když ho přejede auto, nebo odjede na důchod na Sejšely.

Pak vyjde pevná konstanta (nebo přes symbol linkeru) a výše zmíněné požadavky půjdou snadno zařídit se zpětnou i dopřednou 
kompatibilitou - když bude větší FLASH za nějaký čas, tak se tento blok prostě přeskočí.

Hezký víkend.


Dne 13.8.2016 v 19:47 konfera na efton.sk napsal(a):
> No a este jednoduchsie je si v tom linker scripte pridat nejaky svoj vlastny symbol za tie inicializatory.
>
>
> wek
>
>
>
> -----Original Message-----
>
> From: Miroslav Mraz <mrazik na volny.cz>
> Subj: Re: LPCxpresso+11U68: Jako poznat konec obsazene flash?
> Date: Sat 13. Aug 2016 19:21
> Size: 1K
> To: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
>
> Pokud pou¾íváte gnu binutils, v linker skriptu bývá definován symbol
>
>    _etext = .;    /* define a global symbols at end of code */
> co¾ je skuteèný konec programu. A aby to nebylo tak jednoduché, tak ve
> flash je za tím je¹tì oblast, v ní¾ jsou hodnoty inicializovaných
> globálních promìnných, tak¾e musíte pøipoèíst je¹tì celkovou délku sekce
> .data. Tedy nìco jako _totalbytes = _etext + (_edata - _sdata).
> To by mìlo odpovídat celkové délce *.bin souboru.
>
> Mrazík
>
> Dne 13.8.2016 v 18:09 Pavel Hudecek napsal(a):
>> Dobrý den v¹em,
>>
>> tohle je pokraèování nedávno probíraného tématu s externími bin. daty.
>> Nakonec jsem se rozhodl, ¾e bude nejlep¹í, kdy¾ si zaøízení po prvním
>> zapnutí ty data samo nahraje z SD karty, nebo USB flashky.
>>
>> Jen¾e tím vyvstává opaèný problém: Jak poznat, kde konèí program, tedy
>> od jaké adresy zaèít ukládat?
>>
>> Díky,
>> PH
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> --- message truncated ---
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>


Další informace o konferenci Hw-list