LPCxpresso+11U68: Jako poznat konec obsazene flash?

konfera na efton.sk konfera na efton.sk
Sobota Srpen 13 19:47:00 CEST 2016


No a este jednoduchsie je si v tom linker scripte pridat nejaky svoj vlastny symbol za tie inicializatory.


wek-----Original Message-----

From: Miroslav Mraz <mrazik at volny.cz>
Subj: Re: LPCxpresso+11U68: Jako poznat konec obsazene flash?
Date: Sat 13. Aug 2016 19:21
Size: 1K
To: HW-news <hw-list at list.hw.cz>

Pokud pou¾íváte gnu binutils, v linker skriptu bývá definován symbol

   _etext = .;    /* define a global symbols at end of code */
co¾ je skuteèný konec programu. A aby to nebylo tak jednoduché, tak ve 
flash je za tím je¹tì oblast, v ní¾ jsou hodnoty inicializovaných 
globálních promìnných, tak¾e musíte pøipoèíst je¹tì celkovou délku sekce 
.data. Tedy nìco jako _totalbytes = _etext + (_edata - _sdata).
To by mìlo odpovídat celkové délce *.bin souboru.

Mrazík

Dne 13.8.2016 v 18:09 Pavel Hudecek napsal(a):
> Dobrý den v¹em,
>
> tohle je pokraèování nedávno probíraného tématu s externími bin. daty.
> Nakonec jsem se rozhodl, ¾e bude nejlep¹í, kdy¾ si zaøízení po prvním
> zapnutí ty data samo nahraje z SD karty, nebo USB flashky.
>
> Jen¾e tím vyvstává opaèný problém: Jak poznat, kde konèí program, tedy
> od jaké adresy zaèít ukládat?
>
> Díky,
> PH
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list at list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

--- message truncated ---
Další informace o konferenci Hw-list