GCC inline a optimalizace

Jaroslav Buchta jaroslav.buchta na hascomp.cz
Sobota Srpen 13 09:36:09 CEST 2016


Sypu si popel na hlavu, v prokladanem vypisu jsou prehazeny adresy a to 
jsem si nevsimnul, pokud je vypis jen ASM vypada to OK

08000454  push  {r7}
08000456  add  r7, sp, #0
08000458  mov.w  r0, #95  ; 0x5f
0800045C  msr  BASEPRI, r0
08000460  ldr  r3, [pc, #60]  ; (0x80004a0 <SysTick_Handler+76>)
08000462  ldr  r3, [r3, #0]
08000464  adds  r2, r3, #1
08000466  ldr  r3, [pc, #56]  ; (0x80004a0 <SysTick_Handler+76>)
08000468  str  r2, [r3, #0]
0800046A  ldr  r3, [pc, #56]  ; (0x80004a4 <SysTick_Handler+80>)
0800046C  ldrd  r2, r3, [r3]
08000470  adds  r2, #1
08000472  adc.w  r3, r3, #0
08000476  ldr  r1, [pc, #44]  ; (0x80004a4 <SysTick_Handler+80>)
08000478  strd  r2, r3, [r1]
0800047C  ldr  r3, [pc, #32]  ; (0x80004a0 <SysTick_Handler+76>)
0800047E  ldr  r3, [r3, #0]
08000480  subs  r2, r3, #1
08000482  ldr  r3, [pc, #28]  ; (0x80004a0 <SysTick_Handler+76>)
08000484  str  r2, [r3, #0]
08000486  ldr  r3, [pc, #24]  ; (0x80004a0 <SysTick_Handler+76>)
08000488  ldr  r3, [r3, #0]
0800048A  cmp  r3, #0
0800048C  bne.n  0x8000496 <SysTick_Handler+66>
0800048E  mov.w  r0, #0
08000492  msr  BASEPRI, r0
08000496  mov  sp, r7
08000498  ldr.w  r7, [sp], #4
0800049C  bx  lr


Volatile u funkce jde ale nesmi pak byt void, ale chova se to stejne.

Dne 13.08.2016 v 9:05 Zdeněk Aster napsal(a):
> pujde dat ?
>
> inline void volatile EnterCritical() __attribute__( ( always_inline ) );
>
>
> Zdenek Aster
>
> ---------- Původní zpráva ----------
> Od: Jaroslav Buchta <jaroslav.buchta na hascomp.cz>
> Komu: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
> Datum: 13. 8. 2016 7:47:28
> Předmět: GCC inline a optimalizace
>
>
>   Zdravim,
>
>   nevim jak donutit compiler, aby mi neprehazel posloupnost operaci v
>   nasledujici funkci
>
>   inline void EnterCritical() __attribute__( ( always_inline ) );
>   inline void ExitCritical() __attribute__( ( always_inline ) );
>
>
>   inline void EnterCritical()
>   {
>   __asm volatile
>   (
>   " mov r0, %0 \n"
>   " msr basepri, r0 \n"
>   ::"i"(CRITICAL_INT_PRIORITY):"r0"
>   );
>   criticalNesting++;
>   }
>
>   inline void ExitCritical()
>   {
>   criticalNesting--;
>   if( criticalNesting == 0 )
>   {
>   __asm volatile
>   (
>   " mov r0, #0 \n"
>   " msr basepri, r0 \n"
>   :::"r0"
>   );
>   }
>
>   }
>
>
>   volatile uint64_t sysTicksCounter;
>
>   void SysTick_Handler(void)
>   {
>   EnterCritical();
>   sysTicksCounter++;
>   ExitCritical();
>   }
>
>   Ma nekdo tip jak na to? Takhle z toho vypadne toto v asm:
>
>
>   08000458 mov.w r0, #95 ; 0x5f
>   0800045C msr BASEPRI, r0
>   (56) (
>   (57) " mov r0, %0 \n"
>   (58) " msr basepri, r0 \n"
>   (59) ::"i"(CRITICAL_INT_PRIORITY):"r0"
>   (60) );
>   (61) criticalNesting++;
>   08000460 ldr r3, [pc, #60] ; (0x80004a0 <SysTick_Handler+76>)
>   08000462 ldr r3, [r3, #0]
>   08000464 adds r2, r3, #1
>   08000466 ldr r3, [pc, #56] ; (0x80004a0 <SysTick_Handler+76>)
>   08000468 str r2, [r3, #0]
>   (62) }
>   (63)
>   (64) inline void ExitCritical()
>   (65) {
>   (66) criticalNesting--;
>   0800047C ldr r3, [pc, #32] ; (0x80004a0 <SysTick_Handler+76>)
>   0800047E ldr r3, [r3, #0]
>   08000480 subs r2, r3, #1
>   08000482 ldr r3, [pc, #28] ; (0x80004a0 <SysTick_Handler+76>)
>   08000484 str r2, [r3, #0]
>   (67) if( criticalNesting == 0 )
>   08000486 ldr r3, [pc, #24] ; (0x80004a0 <SysTick_Handler+76>)
>   08000488 ldr r3, [r3, #0]
>   0800048A cmp r3, #0
>   0800048C bne.n 0x8000496 <SysTick_Handler+66>
>   (68) {
>   (69) __asm volatile
>   0800048E mov.w r0, #0
>   08000492 msr BASEPRI, r0
>   (70) (
>   (71) " mov r0, #0 \n"
>   (72) " msr basepri, r0 \n"
>   (73) :::"r0"
>   (74) );
>   (75) }
>   (76)
>   (77) }
>   (78)
>   (79) volatile uint64_t sysTicksCounter;
>   (80)
>   (81) void SysTick_Handler(void)
>   (82) {
>   08000454 push {r7}
>   08000456 add r7, sp, #0
>   (83) EnterCritical();
>   (84) sysTicksCounter++;
>   0800046A ldr r3, [pc, #56] ; (0x80004a4 <SysTick_Handler+80>)
>   0800046C ldrd r2, r3, [r3]
>   08000470 adds r2, #1
>   08000472 adc.w r3, r3, #0
>   08000476 ldr r1, [pc, #44] ; (0x80004a4 <SysTick_Handler+80>)
>   08000478 strd r2, r3, [r1]
>   (85) ExitCritical();
>   (86) }
>   08000496 mov sp, r7
>   08000498 ldr.w r7, [sp], #4
>   0800049C bx lr
>   0800049E nop
>   080004A0 lsls r4, r1, #17
>   080004A2 movs r0, #0
>   080004A4 lsls r0, r2, #17
>   080004A6 movs r0, #0
>
>
>   -> cili to provede omezeni preruseni, zrusi omezeni a teprve potom
>   provede increment ktery ma byt samozrejme mezi tim...
>
>   _______________________________________________
>   HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>   Hw-list na list.hw.cz
>   http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20160813/129f3662/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list