GCC inline a optimalizace

Zdeněk Aster Zdenek.Aster na seznam.cz
Sobota Srpen 13 09:05:37 CEST 2016


pujde dat ?

inline void volatile EnterCritical() __attribute__( ( always_inline ) );

Zdenek Aster

---------- Původní zpráva ----------
Od: Jaroslav Buchta <jaroslav.buchta na hascomp.cz>
Komu: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
Datum: 13. 8. 2016 7:47:28
Předmět: GCC inline a optimalizace

"Zdravim,

nevim jak donutit compiler, aby mi neprehazel posloupnost operaci v 
nasledujici funkci

inline void EnterCritical() __attribute__( ( always_inline ) );
inline void ExitCritical() __attribute__( ( always_inline ) );


inline void EnterCritical()
{
__asm volatile
(
" mov r0, %0 \n"
" msr basepri, r0 \n"
::"i"(CRITICAL_INT_PRIORITY):"r0"
);
criticalNesting++;
}

inline void ExitCritical()
{
criticalNesting--;
if( criticalNesting == 0 )
{
__asm volatile
(
" mov r0, #0 \n"
" msr basepri, r0 \n"
:::"r0"
);
}

}


volatile uint64_t sysTicksCounter;

void SysTick_Handler(void)
{
EnterCritical();
sysTicksCounter++;
ExitCritical();
}

Ma nekdo tip jak na to? Takhle z toho vypadne toto v asm:


08000458 mov.w r0, #95 ; 0x5f
0800045C msr BASEPRI, r0
(56) (
(57) " mov r0, %0 \n"
(58) " msr basepri, r0 \n"
(59) ::"i"(CRITICAL_INT_PRIORITY):"r0"
(60) );
(61) criticalNesting++;
08000460 ldr r3, [pc, #60] ; (0x80004a0 <SysTick_Handler+76>)
08000462 ldr r3, [r3, #0]
08000464 adds r2, r3, #1
08000466 ldr r3, [pc, #56] ; (0x80004a0 <SysTick_Handler+76>)
08000468 str r2, [r3, #0]
(62) }
(63)
(64) inline void ExitCritical()
(65) {
(66) criticalNesting--;
0800047C ldr r3, [pc, #32] ; (0x80004a0 <SysTick_Handler+76>)
0800047E ldr r3, [r3, #0]
08000480 subs r2, r3, #1
08000482 ldr r3, [pc, #28] ; (0x80004a0 <SysTick_Handler+76>)
08000484 str r2, [r3, #0]
(67) if( criticalNesting == 0 )
08000486 ldr r3, [pc, #24] ; (0x80004a0 <SysTick_Handler+76>)
08000488 ldr r3, [r3, #0]
0800048A cmp r3, #0
0800048C bne.n 0x8000496 <SysTick_Handler+66>
(68) {
(69) __asm volatile
0800048E mov.w r0, #0
08000492 msr BASEPRI, r0
(70) (
(71) " mov r0, #0 \n"
(72) " msr basepri, r0 \n"
(73) :::"r0"
(74) );
(75) }
(76)
(77) }
(78)
(79) volatile uint64_t sysTicksCounter;
(80)
(81) void SysTick_Handler(void)
(82) {
08000454 push {r7}
08000456 add r7, sp, #0
(83) EnterCritical();
(84) sysTicksCounter++;
0800046A ldr r3, [pc, #56] ; (0x80004a4 <SysTick_Handler+80>)
0800046C ldrd r2, r3, [r3]
08000470 adds r2, #1
08000472 adc.w r3, r3, #0
08000476 ldr r1, [pc, #44] ; (0x80004a4 <SysTick_Handler+80>)
08000478 strd r2, r3, [r1]
(85) ExitCritical();
(86) }
08000496 mov sp, r7
08000498 ldr.w r7, [sp], #4
0800049C bx lr
0800049E nop
080004A0 lsls r4, r1, #17
080004A2 movs r0, #0
080004A4 lsls r0, r2, #17
080004A6 movs r0, #0


-> cili to provede omezeni preruseni, zrusi omezeni a teprve potom 
provede increment ktery ma byt samozrejme mezi tim...

_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20160813/aaae984b/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list