laserová tiskárna - doporučení

RV vicek.radek na cpost.cz
Středa Květen 27 08:59:38 CEST 2015


Ono to nemusi byt jen toner. Ja predevcirem koupil slupku a vysaval jsem 
jen drevene piliny. Nejlepsi na tom bylo, ze jsem ji koupil az kdyz jsem 
si daval z lodi zebrik na zem - zrejme jsem nabijel celou lod (podstavce 
jsou podlozene 2cm gumy) vuci kabelu 230V co byl priveden k vysavaci.

Radek Vicek

Dne 26.5.2015 v 18:51 Šerých Jakub napsal(a):
> Celkem nic zvláštního, jen při pokusu vypnout vysavač jste dostal
> šílenou petelici statické elektřiny. Když se mi to stalo poprvé,
> myslel jsem, že to se mnou šlehne. Ty částečky toneru (vyrobeného
> jako dobrý izolant, aby to v tiskárně fungovalo tak, jak má) se
> průletem trubicí vysavače strašlivě nabíjely. Celé to myslím funguje
> (alespoň tak si to vysvětluji) jako velmi kvalitní Van de Graafuv
> generátor. Jak se držíte plastového konce hadice, fungujete jako
> dobrá kapacita, která se nabíjí. No a pak při přiblížení se ke
> kovovým částem vysavače jí koupíte.
---------------------------------

Pro případ, že tato zpráva obsahuje návrh smlouvy, Česká pošta, s.p. vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoli změnami, dodatky či odchylkami. Navržení změn, dodatků či odchylek z Vaší strany považujeme toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu smlouvy. Až do okamžiku podpisu/uzavření smlouvy nejsme jakoukoli naší nabídkou vázáni. Výsledky jednání předcházejících uzavření smlouvy považuje Česká pošta, s.p. za nezávazné. Česká pošta, s.p. nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o smlouvě, a to bez ohledu na jeho důvod.

 

Tento e-mail včetně příloh může obsahovat důvěrné informace. Jestliže nejste zamýšlený adresát tohoto e-mailu, pak jakákoliv forma zveřejnění, tisk, kopírování, distribuce nebo šíření tohoto e-mailu a připojených příloh je přísně zakázáno. Pokud obdržíte tento e-mail omylem, oznamte to neprodleně jeho odesilateli a okamžitě tento e-mail včetně jeho příloh trvale vymažte ze svého systému. Odesilatel e-mailu neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.


In the event that this email contains a contract proposal, Česká pošta, s.p. hereby excludes acceptance of the contract proposal with alterations, amendments and adjustments of any nature. Your proposal of alterations, amendments and adjustments may only be subject of further contract negotiation. Česká pošta, s.p. is not bound by any of its offer until the contract is concluded. Česká pošta s.p. considers the result of contract negotiations preceding the conclusion of contract non-binding. Česká pošta, s.p. is not liable for termination or interruption of any contract negotiation for whatever reason.

 

This e-mail and any attached files may contain confidential information. If you are not the intended addressee of this e-mail, you are hereby notified that any disclosure, printing, copying, distribution or dissemination of this e-mail and any attached files is strictly prohibited. If you receive this e-mail in error, please immediately notify the sender and permanently delete this e-mail and its attachments from your system. The sender of this e-mail does not accept liability for any damage that may be caused by any modifications or delay in the transmission of it.Další informace o konferenci Hw-list