monitor vypadku a hlasic

Čestmír Dobosz dobosz na gesgroup.cz
Pondělí Květen 11 17:36:41 CEST 2015


Zdravím konferenci

Rad bych požádal o konzultaci či nápad:
Potřebuji v RD hlídat podružný rozvaděč na výpadek 230V.
Co se stalo, technologie akvária shodila 16A jistič zásuvkového okruhu
a následně spadl nadřazený jistič  v dalším rozvaděči,  (v jinem podlaží) který napájí ten
podružný rozvaděč. Zadání je, že musím o těchto výpadcích vědět v případě
nepřítomnosti domácích.

Viděl bych to na relé na 230V a toto:

http://www.flajzar.cz/gsm-ovladani-na-din-listu-gsm-din3.htm

Řešili jste někdy něco podobného? Zatím to odneslo pouze 8 slanovodních akvarijních ryb.
Příčinu výpadku jsme nenašli, nicméně trval nejméně 24 hodin.
Šéf chce aby se to neopakovalo :)

Díky za nápady

čestmír

Informace obsažené v tomto e-mailu jsou určeny výlučně pro potřeby jeho adresáta. Text nebo přílohy mohou obsahovat utajované informace, informace považované společností za obchodní tajemství, případně jiné informace podléhající ochraně dle příslušných právních předpisů. Pokud Vám tento e-mail byl doručen omylem, zdržte se, prosím, jakékoli manipulace s textem či přílohami, jako je kopírování, přesměrování, zpřístupnění další osobě a podobně. O chybném doručení informujte odesílatele a e-mail včetně příloh laskavě vymažte z e-mailové schránky.

Důležité právní upozornění:

Tato zpráva a sdělení v ní obsažená nejsou jakýmkoli projevem vůle zřídit, změnit, zrušit, zajistit či utvrdit závazek a/nebo dluh společnosti. Za společnost je oprávněn ve všech věcech jednat výlučně její statutární orgán, a to způsobem zapsaným v obchodním rejstříku. Za společnost jsou dále oprávněny ve vymezeném rozsahu jednat pouze osoby k tomu písemně pověřené či zmocněné; tyto osoby jsou však oprávněny za společnost právně jednat pouze písemně ve formě fyzicky podepsaných listin, nikoli prostřednictvím e-mailových zpráv nebo jiné elektronické komunikace. Společnost tímto vylučuje možnost přijetí nabídky, nabídky s dodatkem nebo odchylkou prostřednictvím e-mailových zpráv nebo jiné elektronické komunikace.
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20150511/4af5e80d/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list