OT mcu (STM32F0xx) a JAVA

RV vicek.radek na cpost.cz
Čtvrtek Leden 29 14:11:12 CET 2015


U JAVA je vzdy zaklinadlem prenositelnost/multiplatformnost - to na 
managery plati - vsichni nacuchnou uspory a dalsi argumenty nejsou 
podstatne.

Radek Vicek

Dne 29.1.2015 v 14:04 gatilo napsal(a):
>   29.1.2015, 13:57:55
>
> Nepotrebujete lidi-programatory i s tim jejich odpornym zlozvykem,
> stourat ze nekde v kodu, chapat vyznam jednotlivych registru a
> dokonce, ooo hruzo nejvetsi, psat si nejake vlastni knihovny.
> Potrebnou funkcionalitu naklikate v klikatoru, coz zvladne i prumerny
> absolvent umelecke skoly castovniho ruchu.
> Ze klikator vygeneruje 200kB kodu pro zablikani ledkou, je
> nepodstatne. Kremik je preci levnej a na ARMech obzvlast.
> :-)
>
> S pozdravem Pavel
>    mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz
>
---------------------------------

Pro případ, že tato zpráva obsahuje návrh smlouvy, Česká pošta, s.p. vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoli změnami, dodatky či odchylkami. Navržení změn, dodatků či odchylek z Vaší strany považujeme toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu smlouvy. Až do okamžiku podpisu/uzavření smlouvy nejsme jakoukoli naší nabídkou vázáni. Výsledky jednání předcházejících uzavření smlouvy považuje Česká pošta, s.p. za nezávazné. Česká pošta, s.p. nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o smlouvě, a to bez ohledu na jeho důvod.

 

Tento e-mail včetně příloh může obsahovat důvěrné informace. Jestliže nejste zamýšlený adresát tohoto e-mailu, pak jakákoliv forma zveřejnění, tisk, kopírování, distribuce nebo šíření tohoto e-mailu a připojených příloh je přísně zakázáno. Pokud obdržíte tento e-mail omylem, oznamte to neprodleně jeho odesilateli a okamžitě tento e-mail včetně jeho příloh trvale vymažte ze svého systému. Odesilatel e-mailu neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.


In the event that this email contains a contract proposal, Česká pošta, s.p. hereby excludes acceptance of the contract proposal with alterations, amendments and adjustments of any nature. Your proposal of alterations, amendments and adjustments may only be subject of further contract negotiation. Česká pošta, s.p. is not bound by any of its offer until the contract is concluded. Česká pošta s.p. considers the result of contract negotiations preceding the conclusion of contract non-binding. Česká pošta, s.p. is not liable for termination or interruption of any contract negotiation for whatever reason.

 

This e-mail and any attached files may contain confidential information. If you are not the intended addressee of this e-mail, you are hereby notified that any disclosure, printing, copying, distribution or dissemination of this e-mail and any attached files is strictly prohibited. If you receive this e-mail in error, please immediately notify the sender and permanently delete this e-mail and its attachments from your system. The sender of this e-mail does not accept liability for any damage that may be caused by any modifications or delay in the transmission of it.Další informace o konferenci Hw-list