Re: DC-DC modul s galvanickým oddelením

Petr Labaj labaj na volny.cz
Pátek Srpen 22 19:33:43 CEST 2014


Bylo by fajn, kdyby modul mel v nejakém rozsahu moznost nastavení.
V nejhorsím ale aspon s pevným výstupem. Pak by bylo lepsí mít mozná
spís step-up, a za to dát regulovatelný uz neoddelený step-down.
Traco myslím nastavitelné nemá, aspon ne ty v "kostickách".

PL

***********************************

From: "Jan Waclawek" <konfera na efton.sk>
To: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
Sent: Friday, August 22, 2014 7:23 PM
Subject: Re: DC-DC modul s galvanickým oddelením


Nerozumiem, to chcete adjustable output? Take TRACO robia?

wek


----- Original Message ---------------
>Na eBay jsou tuny rùzných DC-DC mìnièù za ú¾asné prachy.
>Ale nena¹el jsem ¾ádný podobnì dostupný mìniè s galvanickým
>oddìlením. Nìco, jako dìlá tøeba Traco, ale nejlépe jen ve formì
>modulu a za málo penìz.
>Nemám na mysli pøevodník 5V-5V, tìch je tam dost. Myslím
>nìjaký obecný step-down nebo i step-up s oddìlením.
>Nemáte nìjaký tip?Další informace o konferenci Hw-list