DC-DC modul s galvanickým oddělením

Jan Waclawek konfera na efton.sk
Pátek Srpen 22 19:23:42 CEST 2014


Nerozumiem, to chcete adjustable output? Take TRACO robia?

wek


----- Original Message ---------------
>Na eBay jsou tuny rùzných DC-DC mìnièù za ú¾asné prachy.
>Ale nena¹el jsem ¾ádný podobnì dostupný mìniè s galvanickým
>oddìlením. Nìco, jako dìlá tøeba Traco, ale nejlépe jen ve formì
>modulu a za málo penìz.
>Nemám na mysli pøevodník 5V-5V, tìch je tam dost. Myslím
>nìjaký obecný step-down nebo i step-up s oddìlením.
>Nemáte nìjaký tip?
>Další informace o konferenci Hw-list