rozpadlá přípojková skříň

Aleš Filip nostromo na khnet.info
Pondělí Červen 3 22:33:31 CEST 2013


Dobrý den,

Já bohužel nevím, čí ten rozvaděč je. Koupil jsem chatu, a u ČEZu jenom 
nechal převést elektroměr na mě.
Na fóru elektrika.cz jsem našel tohle:

1. to co vede z drátů vrchního vedení na sloupu dolu (je to kabel) se 
jmenuje "přípojka" a je majitelem distributora, on jí spravuje na své 
náklady
2. tato přípojka je zakončena v "HDS" (hlavní domovní skříň) (někdo také 
říká "přípojková skříňka") ve které jsou tavné pojistky, ta je rovněž v 
majetku distributora. Většinou bává instalovaná přímo na sloupu, ale 
také často přímo na domě.
3. z HDS vede kabel do "elektroměrového rozvaděče" tento kabel se 
jmenuje "hlavní domovní vedení" , tento kabel si již zřizuje a platí 
odběratel i když vzhledem k tomu, že se stále jedná o část před 
elektroměrem údržbu si provádí distributor stejně jako u bodů ad.1. a 2.
4. "elektroměrový rozvaděč" je hotový výrobek s výrobním štítkem a 
prohlášením o shodě (nelze bastlit amatérsky), ve kterém smí být 
umístěno pouze: hlavní jistič, elektroměr, jistič sazby, přijímač HDO. 
Tento si plně hradí odběratel na své náklady i když mu ho po úspěšné 
výchozí revizi distributor zaplombuje, zůstává v majetku odběratele, 
který si na své náklady musí i provádět jeho pravidelnou údržbu a 
revize. Elektroměrový rozvaděč může být v provedení pro jeden nebo i 
více elektroměrů. Umísťuje se na hranici pozemku nebo na vnějším plášti 
domu, tak, aby byl přístupný z veřejně přístupné komunikace.


S pozdravem,

-- 
  Aleš Filip
  Kutná Hora
  http://xanadu.khnet.info
Další informace o konferenci Hw-list