OT Daruji ledničku

Jan Waclawek konfera na efton.sk
Úterý Červenec 2 15:12:49 CEST 2013


OT v OT:

http://en.wikipedia.org/wiki/Vestfrost

Today most of the manufacturing is localised in Turkey and Slovakia.

???

wek----- Original Message ---------------

Subject: =?iso-8859-2?Q?OT_Daruji_ledni=E8ku?=
   From: =?iso-8859-2?B?VG9t4bkgS2++ZWx1aA==?= <mr.death at ipq.cz>
   Date: Tue, 2 Jul 2013 12:06:26 +0200
     To: "'HW-news'" <hw-list at list.hw.cz>

>Je to dvoukompresorový Vestfrost (pøesný typ mù¾u doma napsat), vý¹ka cca
>180cm, krásnì tichá, ve své dobì (90. léta) stála pøes dvacet. Jediná vada,
>ode¹el termostat v lednièce, u¾ jsem koupil jinou, ale poøád nìjak nemám èas
>to rozdìlat a opravit. Pøípadnì se dá pou¾ít jako mra¾ák (ètyøi ¹uflata)
>nebo vykuchat kompresory. Mnì v bytì zavazí, tak si øíkám, ¾e by se nìkomu
>mohla je¹tì hodit. K vyzvednutí v Brnì, po domluvì mù¾u vzít rudl a pomoct
>nalo¾it a v rozumným okolí i vylo¾it. Bohu¾el nemám auto vhodný na pøepravu
>lednièky, to by si musel zajistit pøípadný zájemce.
>Pokud byste nìkdo mìl zájem, dejte mi prosím soukromì vìdìt a nìjak se
>domluvíme...
>
>T.K.
>
>
>
>_______________________________________________
>HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>Hw-list at list.hw.cz
>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list