Regulace pro rezacku XPS

Pavel Hudecek edizon na seznam.cz
Pátek Srpen 2 12:52:22 CEST 2013


J+AOE- ten 358 zas tak moc nezatracuju, dokonce jsem s n+AO0-m nejm+AO0BSA- 2x PWM d+ARs-lal, 
jednou proto+AX4-e nic jin+AP0-ho k dispozici nebylo a jednou proto, +AX4-e po+AX4-adavky 
byly velmi speci+AOE-ln+AO0-, co+AX4- je typick+AOE- situace, kde se specializovan+AP0- IO 
nehod+AO0-.

Ale pova+AX4-uji za hloup+AOk-, kdy+AX4- to n+ARs-kdo d+AOE- do s+AOk-riov+AOk- v+AP0-roby pro ban+AOE-ln+AO0- 
pou+AX4-it+AO0-. Tzn. nen+AO0- speci+AOE-ln+AO0- d+AW8-vod a ty sou+AQ0A4Q-stky stejn+ARs- bude kupovat.

+ANo-pln+ARs- jin+AOE- v+ARs-c je to zapojen+AO0- s MA1458, tam jsem si hned v+AWE-imnul KUN10, co+AX4- 
d+AOE-v+AOE- pom+ARs-rn+ARs- p+AVk-esn+ARs- tu+AWE-it, z jak+AOk- doby by tak mohlo b+AP0-t. Oce+AUg-uji, +AX4-e 
v+AP0-sledkem je maximum, co tak asi +AWE-lo dos+AOE-hnout, v+AQ0-etn+ARs- pravd+ARs-podobn+ARs- velmi 
dobr+AOk- zkratuvzdornosti.

Co+AX4- je zase velk+AP0- kontrast oproti diskutovan+AOk- stavebnici, kter+AOE- sice bud+AO0- 
dojem, +AX4-e se d+AOE- jednoduch+AP0-m p+AVk-id+AOE-n+AO0-m sn+AO0-mac+AO0-ho R obohatit o nadproudovku, 
ale v+AP0-sledkem bude jen line+AOE-rn+AO0- omezova+AQ0- proudu, kter+AP0- destrukci T sp+AO0BYQ- 
urychl+AO0-.

Je+AWE-t+ARs- ke UC38x:

Hlavn+AO0-m probl+AOk-mem je fakt, +AX4-e prim+AOE-rn+ARs- nejsou ur+AQ0-eny ke generov+AOE-n+AO0- PWM bez 
zp+ARs-tn+AOk- vazby, tak+AX4-e se k tomu musej+AO0- velmi p+AVk-iohnout.

To omezen+AO0- na 8,5+- V je ale takt+AOkBfg- velice dobr+AOE- ochrana T, kter+AP0- jinak r+AOE-d 
sho+AVkA7Q-, kdy+AX4- v d+AW8-sledku p+AVk-et+AO0Bfg-en+AO0- zdroje poklesne nap+ARs-t+AO0- a on pak nen+AO0- 
dostate+AQ0-n+ARs- otev+AVk-en. Nov+ARs-j+AWEA7Q- verze, UCC38Cxx m+AOE- i varianty pro men+AWEA7Q- nap+ARs-t+AO0-, 
ale s dostupnost+AO0- je to hor+AWEA7Q-.

2153 sice tak+AOk- nen+AO0- PWM gener+AOE-tor, ale p+AVk-iohnut+AO0- je zas snadn+AOk-.

PH

From: +ACI-gatilo+ACI- +ADw-gatilo+AEA-centrum.cz+AD4-
+ACI- nejlepsi MCU je ten, kterej znam a mam jej v supliku+ACI-
samozrejme to neplati jen o MCU.

LM358 je asi nejlevnejsi a nejbeznejsi IC, a pouzite zapojeni PWM je v
kazde ucebnici.

Stran rychlosti, ten operak vetsinou da proud +AD4APQ-10 mA, coz pro IRFZ44
dela hrany +ADwAPQ- 5us, coz je pri frekvenci 100-200Hz vcelku zanedbatelne.

UC384x jsou navrzeny pro trochu jine pouziti, takze v danem pripade by
take mely jiste mouchy.
Napr. min. pracovni napeti 9/17V, nebo rozhodovaci uroven +ACI-current
sense+ACI- 1V coz pri proudech  +AD4-2A vede k nalezite dimenzovanemu a
topicimu Rsense. Jiste, da se to, tzv. podlozenim napeti zmenit na
treba 0,2V, ale to uz neni ucebnicove zapojeni, a ne kazdy to zna.

Podobne jde rozebrat prakticky jakekoliv zapojeni, kazde bude mit
nejake mouchy i vyhody. Podstatne je, zda je funkcni, coz PWM s
dvojitym OZ je, tedy pokud prehledneme jistou disproporci mezi 15A
zatezi a reverzni D 1N4007.    :-)

Pavel Hudecek napsal:
+AD4- Osobn+ARs- u takov+AP0-ch v+AP0-kon+AW8- a nen+AOE-ro+AQ0-n+AOk-ho typu spot+AVk-ebi+AQ0-e pova+AX4-uji za
+AD4- jednodu+AWEBYQDt- PWM, u+AX4- kv+AW8-li tomu, abych nemusel +AVk-e+AWE-it chlazen+AO0-.

+AD4- Ale nikdy by m+ARs- nenapadlo to b+ARsBfg-n+ARs- d+ARs-lat s OZ, nevn+AO0--li k tomu speci+AOE-ln+AO0-
+AD4- d+AW8-vod, proto+AX4-e je to zbyte+AQ0-n+ARs- slo+AX4-it+AOk- a d+AOE-v+AOE- malej proud, ani s 555, 
+AD4- proto+AX4-e
+AD4- tu +AX4A4Q-dnou nem+AOE-m.
+AD4- Mezi moje favority pat+AVkA7Q- tyto varianty:

+AD4- 1. IR2153 p+AVk-iohnut+AOE- po+AWUA4Q-kem a 2 diodami. Nejjednodu+AWEBYQDt-, ale bez
+AD4- zkratuvzdornosti.
+AD4- 2. UC3843. Slo+AX4-it+ARs-j+AWEA7Q-, ale zkratuvzdornost pak m+AW8Bfg-e b+AP0-t t+AOk-m+ARsBWQ- absolutn+AO0-.
+AD4- 3. Varianta 1 realizovan+AOE- s MCU, pokud by k tomu zrovna byl n+ARs-jak+AP0- d+AW8-vod.
+AD4- 4. Varianta 1 realizovan+AOE- se 4093, nebo 74HC14, nejl+AOk-pe s pos+AO0-len+AO0-m 
+AD4- v+AP0-stupu
+AD4- NPN+-PNP, pokud nen+AO0- 1 po ruce a na vym+AP0BYQ-len+AO0- 2 nen+AO0- n+AOE-lada.
+AD4- 5. Tranzistorov+AP0- multivibr+AOE-tor s pos+AO0-len+AO0-m v+AP0-stupu NPN+-PNP, pokud by nebyl
+AD4- po ruce vhodn+AP0- IO. Lze ud+ARs-lat i jako 2. Další informace o konferenci Hw-list