Setkani robotiku - pozvanka

petrkubac petrkubac@802.cz
Sobota Listopad 29 20:45:11 CET 2008


Ach jo - co mám dìlat se tøemi setkáními a posledním dnem dovolené, který u¾ 
si navíc vyhradila pro své zále¾itosti dcera - pánové ne ka¾dý robotik je 
¾ivnostník v oboru elektro a tudí¾ svùj pán - nìco pøes víken by ne¹lo ?

Zdraví Petr Kubáè

--
Internet Telefon Televize (http://www.802.cz)


---------- Original Message -----------
From: Snail Instruments <snail@snailinstruments.com>
To: hw-list@list.hw.cz
Sent: Sat, 29 Nov 2008 20:39:21 +0100
Subject: Re: Setkani robotiku - pozvanka

> >Ech.. proè musí být v¹echny zajímavé akce poslední doby zrovna ve dnech, 
kdy
> >mám krou¾ek?
> 
> Po Novem roce planujeme pokracovat asi ve 14 
> dennich intervalech, a protoze uz se objevila 
> dalsi kolize se ctvrtecnim praktikem na MFF, 
> zmenime po Novem roce i dobu setkani (podle moznosti Hobbycentra).
> 
> >Pøijedu a rád, mohl by jste mi prùbìh trochu 
> >pøibí¾it, bude tam i Jirka Bezstarosti?
> 
> Konferenci sice odebira, ale necte, takze odpovim 
> za nej - tyhle detske veci zalozene na 8bitovych 
> procesorech ho uz nebavi. Takze zrejme ne, ale je 
> to k nemu par stanic autobusem do Branika (mysleno od Hobbycentra).
> 
> Pri minulem zkusebnim setkani se stejne 'zdrave 
> jadro' (jedinci bez rodinnych duvodu) odebralo do 
> kancelare a pokracovalo v naprosto znicujicim 
> maratonu az do zaviraci hodiny mistni knihovny, 
> kdy uz se nedalo objednat nic ke cteni...
> 
> J. Hanzal
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------- End of Original Message -------
Dal informace o konferenci Hw-list