Nalejvarna

andrej jancura hw_aj@zoznam.sk
Pátek Březen 7 18:39:12 CET 2008


Jano,

ved nezufaj, este mame tlacitka, display, led-ky, enkodery. To vsetko mozes
dat do toho CPLD... To je idealne na to, aby sa s tym clovek naucil robit a
odlahci to sw v mcu. Na ten prevodnik teploty, prepocty a USB potrebujes aj
tak nejaky mcu...

A.


> Mno, analogovu cast mame zvladnutu, a teraz co s tym CPLD?
> 
> Doparoma, co ste sa vsetci spolcili aby ste ma pripravili o ten sampus?
> 
> ;-)))
> 
> wek
> 
> 
> 
> ----- Original Message ---------------
> >Mìøení s Pt100 není nijak problematické. Dostat se na pøesnost 0.5C není
> >obtí¾né, pro pøesnost 0.1C a del¹í pøívod je dobré 4 vodièové zapojení,
> >dosáhnout se dá celkem s rozumnými prostøedky i 0.05C. 
> >
> >Doporuèuji prostudovat nìjaké katalogové listy od Analog Devices.
> Rùzných
> >zakázkových modulù s Pt100 jsme vyrobili ji¾ desítky. Doporuèuji pou¾ít
> >zdroj proudu napø. 0,5 nebo 0,1mA a diferenciálnì mìøit nìjakým levným
> >SigmaDelta pøevodníkem. Reference pøevodníku a zdroje proudu je ze
> stejného
> >obvodu. Pro bì¾né pøesnosti není tøeba pou¾ívat ani mùstkové zapojení -
> sice
> >tak ztratíte 2/3 rozsahu, ale u 16b pøevodníku to nemusí nutnì vadit.
> >
> >Linearizace se pak provádí výpoètem (nejlépe tabulkou a interpolací). Je
>> >mo¾no provést i analogovì, ale pak právì vzniká problém s kalibrací,
> proto¾e
> >nastavovací prvky se vìt¹inou vzájemnì ovlivòují. 
> >
> >Postup: podle maximální mìøené teploty a mìøicího proudu se zvolí vhodný
> >rozsah A/D pøevodníku. Pøipojím na vstup odpor 100 Ohmù zjistím, co mi z
> A/D
> >pøevodníku vylezlo. Spoèítám konstantu, pomocí ní pak procesor poèítá
> odpor.
> >V programu je  tabulka kombinací odpor - teplota (naleznete na webu).
> Zále¾í
> >na tom, jak podrobnou tabulku vlo¾íte, mezi jejími body se pou¾ije
> lineární
> >interpolace. 
> >
> >Celé je to opravdu jednoduché a není se toho tøeba bát ani v amatérských
> >podmínkách - právì tím je Pt100 výhodná, proto¾e je tabelovaná a ke
> >kalibraci Vám tedy staèí 1 pøesnì zmìøený 100 Ohmù odpor (pro ovìøení
> pak
> >samozøejmì více).
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list	-  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list