Tisk z Eagle pres PostScript/PDF

Miroslav Sinko sinkomiro@rocketmail.com
Úterý Březen 4 21:11:02 CET 2008


Jak proste a jak dokonale! ..hned som to vyskusal :-)

Dakujem!

miro


--- Kruèinský Ladislav <ladislav.krucinsky@linde-mh.cz> wrote:

> Plo¹áky z Eagle tisknu napøímo tak¾e s tímhle neporadím.
> Na vedení vrtáku je tam ULP program s názvem Drillaid - do v¹ech
> otvorù umístí "clonky" s definovaným otvorem - je mo¾né ho zmìnit na
> zaèátku. Já pou¾ívám 0,4mm. Clonky jsou ve vrstvì 116 - vytvoøí se
> tím programem. 
> 
> 
> L. Kruèinský
      ____________________________________________________________________________________
Never miss a thing.  Make Yahoo your home page. 
http://www.yahoo.com/r/hsDalší informace o konferenci Hw-list