Odlehčení sítě, potíže?

Pavel Troller patrol@sinus.cz
Pondělí Únor 4 13:24:47 CET 2008


> Dobrý den,
> 
> Jenže toto neplatí,
> 
> Protože volný trh s elektřinou nemůže fungovat. To byste jako zákazník
> musel mít natáhnuté dráty  od každého dodavatele.

To je zajímavá otázka! Je to opravdu technicky nutné ? Nešlo by nějak
využít síť dominantního energozávodu tak, jako je tomu v telekomunikacích
při využití služby ULL ? Samozřejmě ne úplně stejně, ale na trošku podobném
principu, který zkusím nastínit (právě nyní jsem to vymyslel :-) ).
  Dejme tomu, že existuje privátní dodavatel elektřiny. Tento se propojí
se sítí dominantního dodavatele ve zvláštním propojovacím bodě, kde bude
instalováno zařízení, které umožní regulaci výkonu, dodaného ze sítě
privátního dodavatele do rozvodné sítě.
  Každý koncový zákazník bude vybaven speciálním elektroměrem, který bude
s tím propojovacím bodem trvale komunikovat. Vím, že dálkové PLC systémy jsou
dosud v rozvoji, ale ony také přijdou :-). Spotřeba zákazníka se bude
v reálném čase (se spožděním stovek ms) přenášet až do propojovacího bodu,
tam se bude sčítat se spotřebami ostatních zákazníků a ovládat onen regulační
prvek, takže privátní provider bude do rozvodné sítě dodávat přesně tolik
energie, kolik jeho klienti spotřebují (asi ještě upraveno nějakým koeficientem
pro pokrytí ztrát atd.). Další výhodou bude, že stav elektroměru bude trvale
k dispozici providerovi, takže ušetří za pěšáky, kteří jej normálně odečítají.
Údaj na lokálním displeji elektroměru u zákazníka bude jen pro ověření.
  Pokud by došlo k poruše/ztrátě spojení v propojovacím bodě, elektroměry
by ztratily spojení a buďto by prostě přívod proudu vyply, nebo by začaly
měřit spotřebu na druhém počítadle jako "záložní napájení". To by záleželo
na tom, zda by si zákazník u dominantního dodavatele službu "záložního
napájení" objednal, nebo ne.
  Takto se může připojit a poskytovat libovolně mnoho dodavatelů. Budou mít
jen jiné adresační údaje a šifrovací klíče pro elektroměry u zákazníků.
  Nevím, zda jsem nezanedbal nějaké základní fyzikální principy, ale při
spolehlivém řešení té komunikace a samozřejmě řádném zabezpečení by to snad
mohlo fungovat, ne ? :-)
   S pozdravem Pavel TrollerDalší informace o konferenci Hw-list